Næringsutvikling i norge 1500-1800

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 6
 • 6
 • 2113
 • PDF

Næringsutvikling i norge 1500-1800

Oppgaveformulering:
Fra 1500 til 1800 vokste det frem fire nye næringer i Norge; skogbruk, fiske, sjøfart og bergverksnæring. Hvordan kunne disse næringene vokse frem i det bondesamfunnet Norge hadde vært preget av i mange år, og hvilke betydninger fikk disse for befolkningen i Norge?

Utdrag

Innledning:
Om vi ser nærmere på de fire næringene ser vi at de er knyttet sammen; enkelt forklart: den ene næringen kunne ikke ha vokst frem uten den/de andre. Eks: uten sjøfart hadde ikke fisket blitt en stor hovednæring og for å bygge båtene som fraktet fisken var det nødvendig med treverk fra skogbruksnæringen... Kjøp tilgang for å lese mer

Næringsutvikling i norge 1500-1800

[31]
Brukernes anmeldelser
 • 23.03.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra, grundig sammenstilling av næringsutviklingen i Norge, med fokus på de fire viktige næringene. Hjalp meg godt med å skrive min oppgave. Gav også en del sammenhenger som jeg ikke hadde sett. Bra jobb!
 • 11.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Sett bort i fra at fiske ikke er en ny næring på 1500-tallet, er det et greit arbeid. Veldig lett forklart, for dem som liker det.
 • 08.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bekjbvnlasvjsadlvasdjvlnasvlieakjvenrikjinjklm
 • 06.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Super bra sammenhenger! Anbefaler denne sterkt