Musikk i det sosiale rom

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Høgskole og universitet 1. år
  • Annet
  • Godkjent
  • 2
  • 780
  • PDF

Musikk i det sosiale rom

Oppgaven er skrevet som en deloppgave i faget "musikk, kultur og kontekst" Jeg skriver om musikk i det sosiale rom, samt litt om Raï, en musikksjanger fra Algerie.

Utdrag

”Si meg hvilken musikk du liker, og jeg skal si deg hvem du er” er et mye brukt utsagn. Hvorvidt dette fungerer som en regel, kan det settes tvil ved. Men at det ligger noe i utsagnet vil nok de fleste si seg enige i.

Gjennom musikken vi hører på kan vi fortelle omverdenen om vår etniske tilhørighet, religiøse tilknytning eller politiske standpunkt. Den kan i mange tilfeller også si noe om hvilket kjønn vi er, hvor gamle vi er og vår sosiale status. Musikken bruker vi for å fortelle verden hvor vi hører hjemme ”med en intensitet, kraft og enkelhet som andre sosiale aktiviteter neppe kan formidle på liknende måte” skriver musikkantropologen Martin Stokes (Stokes 1994b:3).

Musikk har gjennom historien vært med på å prege mange menneskers liv. Særlig rocken er det skrevet mye om i nyere kulturhistorie. Endelig kunne man være litt vill, og bryte seg ut av sin trygge borgerlige tilværelse. Det var nok på denne tiden, på 50-tallet, det ble vanlig å være ”fan”, altså fordype seg ordentlig inn i artisten og deres musikk. Også ABBA har preget mange, spesielt jenters, ungdomstid. Som en informant i boka sier: ”Det ble aldri diskutert om ABBA var best, for det var et... Kjøp tilgang for å lese mer

Musikk i det sosiale rom

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.