Muntlig oppgave i Geografi: U-land

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1389
 • PDF

Muntlig oppgave i Geografi: U-land

Norge og andre I-land har over lang tid bevilget mye penger til u-hjelp. Resultatet er i mange tilfeller er skuffende.

a) Hva kan årsaken være til at det er så vanskelig å oppnå gode resultater?
b) Hva mener du må til for å skape positiv utvikling i u-landene?

Lærers kommentar

At jeg har svar grundig og utfyllende på oppgaven jeg ble gitt.

Utdrag

U-land
Utviklingsland er en betegnelse for land som ennå ikke har fått en industrialisering. Begrepet utviklingsland har tradisjonelt sammenfalt med begrepet Den tredje verden. Hva som gjør et land til utviklingsland kan ha flere faktorer, men det finnes en rekke mål for et lands velstand, for eksempel å måle et lands bruttonasjonalprodukt (BNP) pr. innbygger.

Bortimot tre fjerdedeler av jordens befolkning lever i utviklingsland. I de fleste av disse landene er det lav levestandard. Generelt sett har mange utviklingsland problemer med befolkningsnød, hungersnød, befolkningsoverskudd, lavt utdannelsesnivå og dyp fattigdom, men begrepet utviklingsland understreker at til tross for store problemer er det land med positive utviklingspotensialer.

Bare en liten del av verdens befolkning bor i de rike industrilandene i nord. De fattige landene i sør som vi kaller utviklingsland, er ikke en ensartet gruppe land. Noen land har vært igjennom en rask industrialisering og økonomisk vekst (de nyindustrialiserte landene).

Noen typiske U-land er Moldova i Europa, Etiopia i Afrika, Bolivia i Sør Amerika, Honduras i Mellom Amerika, Vanuatu i Oseania og Afghanistan i Asia.

Hvorfor er det vanskelig og oppnå gode resultater?

Delvis er det ytre årsaker til u-landenes fattigdom. Mange u-land har en fortid som kolonier. Det er fortsatt et mønster i verdensøkonomien at landene i sør produserer dårlig betalte råvarer, mens industrivarene fra nord blir dyrere. Mange fattige land er rammet av gjeldskrise etter feilslåtte utviklingsprosjekter. Indre årsaker hos u-landene selv kan være... Kjøp tilgang for å lese mer

Muntlig oppgave i Geografi: U-land

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 30.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 10.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Denne hjalp meg veldig:)