Multikulturelt samfunn (nynorsk)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsfag
  • 5
  • 4
  • 977
  • PDF

Multikulturelt samfunn (nynorsk)

Oppgaven er skrevet på nynorsk og omhandler multikulturelle samfunn. Teksten svarer på spørsmål i forhold til et multikulturellt samfunn og innvandring i Norge.

Lærers kommentar

Svært bra

Utdrag

Multi tyder mange. Eit multikulturelt samfunn er altså eit samfunn med mange kulturar representert. Men om ein kultur er dominerande og dei øvrige underordna utan påverknad på samfunnslivet, har vi framleis eit multikulturelt samfunn ?

Eit samfunn som til dømes det norske, kan vere multikulturelt samansett, men dominert av verdiar og haldningar i kun ein av dei. Lever vi da i eit multikulturelt samfunn ?
Om eit samfunn verkeleg skal framstå multikulturelt i det daglege, må vel likeverd og respekt vere sentrale stikkord.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet definerer multikulturalisme som «en modell for sameksistens i "sammensatte samfunn" som tar utgangspunkt i kollektivitet... Kjøp tilgang for å lese mer

Multikulturelt samfunn (nynorsk)

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.