Internasjonal handel | muligheter og utfordringer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Samfunnsøkonomi 2
 • 5
 • 13
 • 3221
 • PDF

Internasjonal handel | muligheter og utfordringer

Oppgaven inneholder en skriftlig presentasjon om muligheter og utfordringer med internasjonal handel. Problemstillingen i oppgaven er ” å drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel” og ” gjøre rede for ulike virkemidler for å motvirke miljøproblemer”. Jeg har derfor tenkt til å legge fram mest mulig relevant fakta om internasjonal handel positivt og negativt. Derfor har jeg valgt at problemstillingen til oppgaven skal være, ”hvordan påvirker internasjonal handel samfunnet?”.

Lærers kommentar

Dette er en bra skriftlig presentasjon om det positive og det negative med internasjonal handel. Det eneste som trekker ned er litt dårlig formuleringer av drøftingen i slutten av oppgaven, ellers er det stilen fra øverste nivå.

Elevens kommentar

Det som kunne gjøres bedre var bedre formulering i drøftingsdelen.

Utdrag

Internasjonal handel har stor betydning for verdenssamfunnet og verdensøkonomien. Dette har den hatt i flere hundre år. Det er vanskelig å si nøyaktig når man begynte med internasjonal handel, men i Skandinavia kan man si det starter med at vikingene dro ut og byttet til seg smykker og krydder. Internasjonal handel gjør at land kan importere mer varer enn det lokale markedet i landet kan dekke, ved at de eksporterer.

Jeg har valgt å svare på kompetansemålene ” å drøfte muligheter og utfordringer knyttet til økt internasjonal handel” og ” gjøre rede for ulike virkemidler for å motvirke miljøproblemer”. Jeg har derfor tenkt til å legge fram mest mulig relevant fakta om internasjonal handel positivt og negativt. Derfor har jeg valgt at problemstillingen til oppgaven skal være, ”hvordan påvirker internasjonal handel samfunnet?”.

Jeg har lagt opp oppgaven slik at jeg skal begynne med å fortelle om noen viktig punkter i den internasjonale handelens historie. Dette ved at jeg starter fra senmiddelalderen ettersom det ikke finnes så mange kilder fra tiden før og det var ikke så globalt som før senmiddelalderen. Deretter skal jeg legge fram fakta om muligheter ved internasjonal handel, for så legge fram fakta om utfordringer med internasjonal handel... Kjøp tilgang for å lese mer

Internasjonal handel | muligheter og utfordringer

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 19.03.2014
  Hjalp meg mye til prøven min, bra stoff om muligheter og utfordringer knyttet til internasjonal handel.
 • 02.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra oppgave som er knyttet til økt internasjonal handel
 • 11.06.2015
  Sinnsykt bra! Hjalp meg mye på muntlig eksamen
 • 23.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  super bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!