Motivasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Høgskole og universitet 1. år
  • Annet
  • 3
  • 13
  • 3470
  • PDF

Motivasjon

Pedagogikeksamen Alu 1

Oppgave 2.
Motivasjon er setralt for elevenes læring. Drøft ved hjelp av begrepene indre og ytre motivasjon hvordan du som lærer kan tilrettelegge for elevenes læring.


Innholdsfortegnelse

Innledning s. 3
Litt om læring s. 3
Indre og ytre motivasjon s. 4
Undervisningen s. 5
Uønsket adferd s. 7
Selvmotivering s. 8
Maslows behovspyramide s. 9
Oppsummering s. 12
Litteraturliste s. 13


Lærers kommentar:
lite drøftninger

Motivasjon

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 27.09.2016
    Grei oppgave! Mye nyttig informasjon.