Modernistisk lyrikk i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 3
 • 934
 • PDF

Artikkel: Modernistisk lyrikk i Norge

Artikkel om modernistisk lyrikk i Norge. Artikkelen tar for seg generelle trekk ved modernismen og modernistiske virkemidler. Den bruker særlig som eksempel Rolf Jacobsen sitt dikt «Landskap med gravemaskiner» (1954).

Utdrag

På slutten av 1800-tallet blir verden introdusert for en ny litterær epoke som kalles modernismen. Modernismen sin litteratur var på mange måter ett brudd med den tradisjonelle diktningen på den tiden. Modernistisk lyrikk ble ansett som nyskapende ettersom den tok avstand fra det tradisjonelle synet på lyrikkens innhold, form, faste strofer, og rim og rytme. Modernismen hadde sitt gjennombrudd i Frankrike så tidlig som på 1700 tallet. I 1920 årene fulgte det en intellektuell debatt i Europa og Skandinavia om modernismen. som en litterær retning. I Norge var det flere forløpere til modernismen. Vi ser blant annet at flere norske diktere brukte såkalte « frie vers», som er et av flere sjangertrekk ved moderne lyrikk. Eksempelvis ser man dette i Obstfelder sitt dikt «Jeg ser» fra 1893. Rolf Jakobsen anses i dag som den virkelige grunnleggeren av modernismen i Norge. I 1933 debuterte han med diktsamlingen Jord og Jern, der han skriver om det å være mennesket i en moderne tid. Det er nettopp skyggesidene ved det moderne samfunnet som kom til å stå som det sentrale temaet i denne retningen.

I krigsårene kunne lyrikken være preget av krigens innhold, og diktene uttrykte ett budskap om felles opprop til kamp. Etterhvert som krigen kommer mer på avstand, var ikke den fellesskapsfølelsen som kamplyrikken uttrykte like aktuell. Lyrikken ble mer innadvent, hvor det ble lagt større vekt på det personlige forholdet mellom dikt og leser. Det oppstår en ny tilværelsen i 1950-årene, som til tider kunne oppleves kaotisk og uten mål og mening. Den kalde krigen og... Kjøp tilgang for å lese mer

Modernistisk lyrikk i Norge

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 08.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  mmmmmmmmmmmmmmmmmMMMMMMmmmmmmmMMMMMMMmmmm
 • 20.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Det virker veldig bra men har ikke fått gjennomgått det helt enda
 • 11.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  GGooddtt sskkrreevveett,, ttaakkkk