Mineraler og Bergarter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 476
  • Word2007

Sammendrag: Mineraler og Bergarter

Generelle punkter om mineraler og bergarter som inneholder fakta om: Avsetningsbergarter/sedimentære bergarter, Omdannede bergarter, Geologisk tid, og Dateringsmetoder

Utdrag

• Jordskorpa er bygd opp av ulike bergarter
• Bergartene er igjen sammensatt av mineraler
• Mineralene utgjør de minste byggeelementene i bergartene
• Alle faste stoffer som forekommer i naturlig form, og som ikke har sin opprinnelse i plante- eller dyremateriale (organisk materiale), er bygd opp av mineraler
• Et mineral er bygd opp av ett eller flere grunnstoffer
• En bergart er bygd opp av ett eller flere mineraler
• Det er tre typer bergarter:
o Størkningsbergarter (stein som har størknet)
o Avsetningsbergarter
o Omdannede bergarter
• Størkningsbergarter (magmatiske bergarter) er magma som trenger opp til overflaten (lava), størkner og blir til fast stein
• Dagbergarter er bergarter som har størknet på jordoverflaten
• Basalt er den vanligste dagbergarten
• Dypbergarter er bergarter som størkner nede i jordskorpa... Kjøp tilgang for å lese mer

Mineraler og Bergarter

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 26.05.2015
    yess, dette var bra!!!!!!!!