Miljøutfordringer og politiske konsekvenser Eksamen Vår 2008

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Miljøutfordringer og politiske konsekvenser Eksamen Vår 2008

1 Kildebehandling
Med utgangspunkt i presentasjonen fra forberedelsesdagen skal du skrive et kort faglig innlegg
som skal innholde følgende:
a. Formuler en miljøpolitisk problemstilling
b. Velg hvilke kilder du vil bruke, og vurder hvordan du kan bruke kildene dine til å besvare
problemstillingen din.
c. Vurder kildenes faglige relevans og pålitelighet.

2 Anvendt kunnskap: Fagartikkel
Ta utgangspunkt i følgende problemstilling:
Hvordan kan miljøorganisasjonene best påvirke regjeringens beslutninger i miljøpolitikken?
Skriv en faglig artikkel med utgangspunkt i problemstillingen. Artikkelen skal bygge på
kompetansemålene i læreplanen, et utvalg relevante kilder og fagets metode. Se den vedlagte
malen for fagartikkel.

Eksamensoppgave v08

Elevens kommentar

Del 1 på denne oppgaven kunne vært bedre, men del 2 er den som virkelig gjelder og fikk meget gode tilbakemeldinger på denne.

Miljøutfordringer og politiske konsekvenser Eksamen Vår 2008

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 22.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet, hjalp utrolig mye. Lett stoff å sette seg inn i, noe som gjorde det ekstra lett å få en god karakter.
 • 27.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var en ganske bra oppgave. Den var til stor hjelp!
 • 06.04.2014
  jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 • 14.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  jgtfhjkløælkjhgfdsfghjkløælkjhg