Miljøorganisasjoner og deres makt | Politikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Miljøorganisasjoner og deres makt | Politikk

Oppgaven tar for seg de to miljøorganisasjonene Bellona og Greenpeace og hvilken makt de har.

Lærers kommentar

Godt og konkret. Svarer bra på oppgaven.

Innhold

Miljøorganisasjoner og deres makt
Bellona
Enaresjøen-saken
Greenpeace
Shells isbrytere
Sammenligning og konklusjon
Kilder

Utdrag

Miljøproblemer er ikke et nytt fenomen, men det var først etter den industrielle revolusjon at de for alvor fikk konsekvenser for miljøet og menneskene. Med økende oppmerksomhet rundt miljøproblemene har miljøorganisasjonene fått større tilslutning og ressurser. I denne oppgaven skal vi ta for oss hvordan har miljøorganisasjonene Greenpeace og Bellona har påvirket to miljøsaker som hovedproblemstilling, og som underpunkter skal vi se på hvordan de har vært involvert, om de har kommet til en løsning på problemet og hvordan de handlet i saken. Vi skal også svare på problemstillingen “Hvilken makt har Bellona og Greenpeace, og hvordan utøver de den i de to sakene?”

Bellona

Bellona ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell stiftelse som har som formål å jobbe for økt økologisk forståelse, vern av natur, miljø og helse. I begynnelsen hadde Bellona som hovedoppgave å jakte på og avsløre de som drev med miljøkriminalitet, og ble raskt Norges mest kjente miljøvernorganisasjon. I dag satser organisasjonen for det meste på energi, fiskeri og havbruk, miljøforvaltning og miljøproblematikk i Russland, og har rundt 60 ansatte. Medlemstallet kan virke lite, men de har god faglig ekspertise innad i bedriften. Med... Kjøp tilgang for å lese mer

Miljøorganisasjoner og deres makt | Politikk

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 30.05.2012
    Skrevet av Elev på Vg3
    dere kan umulig ha fått 5 på denne... det er forresten litt mer enn 3 og en halv side og kilder på side 5