Metodelære i Rettslære 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 622
 • Word2007

Sammendrag: Metodelære i Rettslære 1

Diverse forklaringen innenfor kapittelet om metodelære i faget Rettslære 1.

Oppgaven presenterer juridisk metode og rettskilder og kommer deretter inn på hvordan man utfører lovtolkning. Her får du eksempler på presiserende, innskrenkende, utvidende og analogisk samt antitetisk tolkning.

Innhold

Juridisk metode
Rettskilder
Tolkning

Utdrag

Juridisk metode
Juridisk metode består av tre spørsmål. Vi må først finne ut hva som har skjedd, hvilke rettsspørsmål som reiser seg i saken, finne ut hvilke rettsregler som gjelder og bruke de riktige rettsreglene på det konkrete tilfellet og finner en løsning.
De tre spørsmålene:
• Hvilke rettskilder er relevante for saken?
• Hvordan vi skal tolke de enkelte rettskildene?
• Hvordan skal de ulike rettskildene veies mot hverandre når de har forskjellig vekt?
Rettskilder
Rettskilder er lovtekster, rettspraksis, lovforarbeider, sedvane, reelle hensyn, juridisk teori, folkerett og internasjonal rett.
• Lovtekstene er ordnet etter trinnhøydeprinsippet med grunnloven øverst, deretter alminnelige lover og tilslutt forskrifter.
• Rettspraksis er ordnet på samme måte, men dommeren fra høyesterett er viktigere enn dommeren fra lagmannsretter og tingrett.
• Lovforarbeider er alt arbeidet med loven som skjer før den blir vedtatt. For å... Kjøp tilgang for å lese mer

Metodelære i Rettslære 1

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 25.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Alt for tynt om juridisk metode.