Fakta om mental trening

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kroppsøving
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 2028
 • PDF

Sammendrag: Fakta om mental trening

Oppgaven tar for seg hvordan man skal utføre mental trening. Oppgaven tar for seg spørsmål om mental trening som forklares generelt for idrett og går deretter inn på hvordan mental trening og psykiske faktorer spiller inn på en valgt idrett.

Innhold

- Hva er mental trening
- Betydningen av konsentrasjon og oppmerksomhet i trening og konkurranse
- Bruk og drøft betydningen av mental trening i en valgt idrett
- Krav til psykiske faktorer som har betydning for prestasjonsnivå
- Eksempler på hvordan psykiske ressurser kan vedlikeholdes og forbedres med mental trening

Utdrag

• Vite hva som menes med mental trening
Ordet mental trening blir brukt om det psykiske, sjelelige eller der vi kaller bevissthetslivet. Mental trening i idrett er å utvikle eller vedlikeholde psykiske ferdigheter. Hensikten med denne treningen er å skape et best mulig grunnlag for maksimale prestasjoner.
Mental trening går ut på:
Å danne seg indre bilder av de fysiske aktivitetene som skal utføres
Å regulere aktiveringsnivået
Å utvikle eller vedlikeholde evnen til å konsentrere seg

I treningslæren blir spenst, hurtighet og utholdenhet betraktet som fysiske egenskaper. Men den fysiske treningen er også influert av psykiske egenskaper. Hvis du for eks. trener maksimal spenst, er ferdigheten til å mobilisere muskulaturen i strekkapparatet maksimalt, psykisk betinget.
(Gjerset, Haugen og Holmstad s. 470, 2006)... Kjøp tilgang for å lese mer

Fakta om mental trening

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 08.04.2014
  denne var bra! jeg likte redegjørelsen! Godt strukturert! hilsen en vg1 elev !
 • 02.11.2010
  Bra stil! cette hjalp meg virkelig med mental trening oppgaven
 • 03.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra stil! Den hjalp veldig.
 • 28.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  wewfwefwfwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww