Menneskets psykiske lidelser | Fordypningsoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 11
 • 2994
 • PDF

Særemne / Fordypningsoppgave: Menneskets psykiske lidelser | Fordypningsoppgave

Særemne i Norsk om menneskets psykiske lidelser.

Problemstilling
Hvordan blir psykiatriens fremvekst fra 1800-tallet og frem til vår moderne tid fremstilt gjennom litteraturen?

"23-salen" av Ingvar Ambjørnsen.
"De gales hus" av Karin Fossum.
"Professor Hieronimus" av Amalie Skram.

Innhold

Innledning 2
Psyke og iatros 2
Psykiatrien i Professor Hieronimus 3-5
Psykiatrien i 23-salen 5-7
Psykiatrien i De gales hus 7
Bøkene sett i ett
Avsluttende ord
Litteraturliste

Utdrag

Menneskets psykiske lidelser

“Man må tro på legene, ikke sant, fru Kant? Dannede mennesker er oppdratt til det. Også utsetter man sine nærmeste for å gå til grunne av bare dannelse! ropte Else forbitret”( Skram 1895:159).

Det har alltid vært mennesker fra både 1800-tallet og frem til i dag som har sittet alene i sitt eget “fengsel”, bak murer bygget av sin egen fortvilelse, frykt, sorg, skyld og skam. Smerten ligger i selve ordet psykisk lidelse, og den trenger ikke andre adjektiver. Det er vanskelig å forstå dagens psykiatri uten å kjenne dens historie. Mennesker som lider av psykiske lidelser trenger en form for behandling. Har det alltid vært like god behandling fra 1800-tallet og frem til i dag? I denne oppgaven skal jeg ta for meg tre bøker av tre ulike forfattere: Professor Hieronimus av Amalie Skram, 23-salen av Ingvar Ambjørnsen og De gales hus av Karin Fossum. Jeg vil basere min drøfting på utviklingen av psykiatrien sett gjennom historiene av disse tre bøkene. Problemstillingen jeg tar utgangspunkt i er: Hvordan blir psykiatriens fremvekst fra 1800-tallet og frem til vår moderne tid fremstilt gjennom litteraturen... Kjøp tilgang for å lese mer

Menneskets psykiske lidelser | Fordypningsoppgave

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 23.09.2012
  Veldig god oppgave som er verdt sin 5'er. Interessant tema til særemne, og litteraturen er treffende og godt beskrevet. Hjalp meg mye i min fordypningsoppgave i norsk der jeg skulle sammenligne litteratur om depresjon fra 1800-tallet til nå.
 • 11.12.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig fin oppgave. Jeg fikk god hjelp av fra denne fordypningsoppgaven til mitt eget særemne! :)
 • 12.01.2016
  Veldig bra, hjalp masse på særement
 • 26.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjelp meg virkelig mye i særemne :)