Mennesket som et sosialt produkt

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Mennesket som et sosialt produkt

Drøfte påstanden: "Mennesket er et sosialt produkt". For å kunne drøfte påstanden om at mennesket er et sosialt produkt, må man innom den store diskusjonen om hva som påvirkes av «Arv og miljø». Er vi som mennesker i utgangspunktet programmert til å tenke, føle og handle på en bestemt måte på grunn av gen sammensetningen vår? Eller er vi et produkt av miljøet rundt oss og andres forventninger til oss som individer?

Lærers kommentar

Deres oppgavestruktur er meget god på følgende: innledning og første del av oppgaven er meget god. Det kommer klart fram med hva som skal komme og dere dra opp en diskusjon som viser at dere har innsikt og godt skjønn i tema. Dere viser meget god oversikt over fakta - temar og momenter som er relevante i denne diskusjonen. Det som er vekstpotenisale er å holde hele oppgave i samme standard. Utover i oppgaven blir det litt slik at dere er flinke til å dra opp argumenter uten å drøfte og reflektere. Et eksempel er avsnittet som begynner med G.H.MEAD det står der og "blomstrer litt alene".

Elevens kommentar

Begrepsbruken er gjennomgående god, fint at dere drar inn teoretikere også fra andre fagområder. Savner en litteraturliste.

Utdrag

Mennesket er et sosialt vesen, det kan man kalle fakta, det kan ikke motsies fra et logisk perspektiv. Vi oppsøker andre mennesker, og ønsker å være med dem og samhandle med dem. Thomas Luckmann sa i 1966 at "Mennesket er et sosialt produkt". Med dette mente han at det enkelte individet blir formet av samfunnet rundt det, og at mennesket er et produkt av det som kalles sosialisering, som er prosessen mennesker går igjennom for å bli innført i samfunnets normer. Dette har vært nederste kloss i norsk sosiologi i lang tid, men i fjor sendte NRK en serie programmer der Harald Eia slaktet totalt dette ståstedet, og gjenreiste spørsmålet; "Født sånn eller blitt sånn?". Eia og mange andre samfunnsvitere mener at genetikkens medvirke er blitt totalt oversett, og at gener har mer å si enn sosialiseringsprosessen. Vi skal altså drøfte påstanden: "Mennesket er et sosialt produkt". For å kunne drøfte påstanden om at mennesket er et sosialt produkt, må man innom den store diskusjonen om hva som påvirkes av «Arv og miljø». Er vi som mennesker i utgangspunktet programmert til å tenke, føle og handle på en bestemt måte på grunn av gen... Kjøp tilgang for å lese mer

Mennesket som et sosialt produkt

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 10.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempegod besvarelse på oppgaven. Brukte denne i forberedelsene til eksamen vg3 elev
 • 29.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  God hjelp til sosiologi oppgave! Bra tekst!
 • 11.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe bra og flott skrevet