Artikkel om Menneskerettigheter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsfag
 • 5
 • 7
 • 2221
 • PDF

Artikkel om Menneskerettigheter

Artikkel om Menneskerettigheter og demokrati. Faget er "Politikk og menneskerettigheter"

Oppgaven er todelt. Første del gjør rede for menneskerettighetenes utvikling, mens andre del drøfter forholdet mellom demokrati og menneskerettigheter.

Lærers kommentar

Læreren ga svært god tilbakemelding på første del, men mente at det kunne argumenteres bedre på enkelte problemstillinger i andre del.

Utdrag

Menneskerettighetene vi kjenner i dag, handler først og fremst om forholdet mellom statsmakt og individ. Vi kan skille mellom rettslige menneskerettigheter og moralske menneskerettigheter. De rettslige menneskerettighetene er rettigheter som er lovfestet gjennom ulike internasjonale konvensjoner, som for eksempel FNs menneskerettighetskonvensjon fra 1948. De fleste av verdens land har underskrevet denne konvensjonen, dermed forpliktet seg overfor FN og andre nasjoner om å overholde disse rettighetene. Mange mener også at det finnes noen grunnleggende og ukrenkelige rettigheter, som gjelder uavhengig av lovfestede konvensjoner. Dette kalles de moralske menneskerettighetene. Flere har hevdet at disse rettighetene er universelle, fordi de gjelder alle mennesker i alle land, på grunn av det enkle argument at alle er mennesker med menneskeverd. Men er menneskerettighetene universelle? For å svare på dette spørsmålet, må vi først se på menneskerettighetenes utvikling ... Kjøp tilgang for å lese mer

Artikkel om Menneskerettigheter

[17]
Brukernes anmeldelser
 • 14.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Gir grei oversikt over menneskerettigheter og demokrati, en fin oppgave og verdt å laste ned! Står også litt om Eu osv.
 • 14.04.2010
  Bra stil. Mye god informasjon. takk for hjelpen til min artikkel i politikk og menneskerettigheter: )
 • 15.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  helt greit tekst!!!!!
 • 06.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempe hjelpsom i arbeid med innlevering