Kortsvaroppgave: Analyse av Rose

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 3
 • 775
 • PDF

Kortsvarsoppgave: Kortsvaroppgave: Analyse av Rose

Kortsvarsoppgåve gjekk ut på å finne tema og verkemiddel i en analyse av diktet "Rose" av Marie Takvam.

Lærers kommentar

Eleven har skrevet en besvarelse der både kort- og langsvaret er relevante svar på oppgaveinstruksen. Langsvaret er utfyllende og gjennomarbeidet og kommuniserer godt med leseren.

For å bedre nivået bør man bruke flere av de retoriske begrepene. Analyse av bevismidlene etos og patos savnes. Man bør også kommentere tidsskriftet teksten er publisert i.

I vurderingen av Øklands syn på bilisme fremstår besvarelsen som litt overfladisk. Det er mer om elevens eget syn enn en reell vurdering av Økland sitt syn. En grundigere vurdering sammen med finpussing av språkføringen, kan heve nivået til over middels.

Studienetts kommentar

Denne elevbesvarelsen er blitt rettet, kommentert og vurdert av Studienetts fagredaktører. Kommentarene tar for seg både de språklige, innholdsmessige og formmessige sidene ved teksten. Du kan bruke den lærerkommenterte besvarelse til å se hvordan en oppgave er blitt kommentert og vurdert. Ved å følge anvisningene i kommentarene, kan du unngå å gjøre de samme feilene, og du kan la deg inspirere av det som er godt gjennomført. Den lærerkommenterte besvarelsen kan hjelpe deg til å skrive bedre oppgaver i fremtiden.

Utdrag

Temaet i diktet Rose av Marie Takvam meiner eg er identitet og framandgjering. ”Eg”-personen i diktet fortel i fyrste strofe korleis ho vert stelt og pynta opp fordi ho er kvinne, medan me i siste strofe får ei kjensle av hennar eigentlege meining omkring dette ... Kjøp tilgang for å lese mer

Kortsvaroppgave: Analyse av Rose

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 03.06.2010
  hmm denne stilen var ikke så værst. Jeg ser at du tar hensyn til retorikken. Du skulle kanskje ha fremhevet det litt mer ved bruk av etos, patos og logos :). Men ellers syns jeg det er en bra stil :)
 • 16.06.2010
  bra stil! hjalp mye!!
 • 29.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  God analyse av diktet :)))
 • 27.05.2014
  Grei eksamensbesvarelse! Fikk insp

Brukere som har lastet ned Kortsvaroppgave: Analyse av Rose, har også lastet ned