Melk som buffer | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 5
  • 3
  • 503
  • PDF

Melk som buffer | Rapport

Dette er en rapport i Kjemi 2 som handler om forsøket "Melk som buffer". Hensikten med forsøket var å finne frem til hvilken væske som hadde minst pH endring etter tilsetning av syre eller base, når man sammenligner melk, vann, en "laget buffer" og en "laget uttynnet buffer".

Innhold

Hensikt
Utstyr
Framgangsmåte
Observasjoner/resultater
Konklusjon
Feilkilder

Utdrag

Det som karakteriserer en buffer er at den motvirker en endring av pH i en løsning.

d) Som vi kan se av tabellene over har ren buffer den beste bufferevnen. Løsningen med nest beste bufferevne var melk. Den fortynnede (1:10) bufferen hadde en bufferevne som forventet, og det skulle ikke store mengder syre/base til før bufferen var sprengt. Vi ser da at bufferkapasiteten er lavere for den fortynnede bufferen.

e) Som vi ser av resultatene viser det seg at melk er en svært god buffer. Dette er grunnen til at det anbefales å drikke melk ved inntak av sterk sur eller basisk løsning, fordi den da kan motvirke en større endring av pH i magesekken.
f) I blodet vårt er det forskjellig buffersystemer som... Kjøp tilgang for å lese mer

Melk som buffer | Rapport

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 05.09.2011
    dadasdsdasdasfasdcxszvsdfasdfasdfsadfsdf