Mekanisk og organisk analyse av innsidepasning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Treningslære 2
 • 3
 • 24
 • 4136
 • PDF

Organisk og mekanisk analyse: Mekanisk og organisk analyse av innsidepasning

På den mekaniske analysen forteller oppgaven noe om de forskjellige bevegelsesprinsippene som brukes for å skape kraft. Den beskriver også de mest aktive musklene og muskelgruppene av teknikkensom er valgt. I tillegg redegjøres det for muskelens arbeidsmåter og virkning.

I den organiske analysen tar oppgaven for seg de ulike bevegelsesprinsippene og sier noe om hvordan disse benyttes for å skape kraft. Også her fortelles det om de mest aktive musklene i utførselen av teknikken samtidig som selve muskelen beskrives. Til slutt skal redegjøres det for muskelens arbeidsmåter og virkning.

Innhold

Innledning
Beskrivelse av teknikken
- Stem
- Bakoverføring av fot
- Framoverføring av fot
– Avsluttende del
Mekanisk analyse
- Stem
- Motbevegelser
- Sentralbevegelse
- Rytmisk og dynamisk muskelarbeid
- Sammensatte bevegelser
- Stabilitet og balanse
Mekaniske krefter
- Indre og ytre krefter
- Slag og spark
- Dreiemoment
- Friksjon
Organisk analyse
- Fase 1: Stem
- Fase 2: Fremoverføring av foten
- Fase 3: Støt
- Fase 4: Avslutning
Konklusjon
Litteraturliste

Utdrag

1.0 Innledning
I denne oppgaven skal jeg fortelle hvordan en innsidepasning slås og hvorfor den er en av de viktigste teknikkene i fotballen. Oppgaven vår var å ta for oss en viktig teknikk innenfor min idrett, som er fotball. Jeg valgte da innsidepasning fordi det er den mest grunnleggende teknikken i fotball.

Fotballen er sammensatt av mange teknikker blant annet pasninger, heading, skudd, driblinger eller finter. Vi deler disse teknikkene i ulike teknikker, og den teknikken som jeg valgte (innsidepasning) er den mest brukte teknikken, og bruker for å holde ballen i laget, eller så kan vi si at pasninger brukes for å forflytte ballen videre.

På den mekaniske analysen har jeg som oppgave å si noe om de forskjellige bevegelsesprinsippene som brukes for å skape kraft. Jeg skal også bruke de mest aktive musklene og muskelgruppene av teknikken jeg har valgt og beskrive disse. Det siste jeg skal gjøre er å redegjøre muskelens arbeidsmåter og virkning.

I den organiske analysen skal jeg fortelle om de ulike bevegelsesprinsippene og si noe om hvordan disse benyttes for å skape kraft. Jeg skal også her fortelle om de mest aktive musklene i utførselen av teknikken samtidig som jeg beskriver selve muskelen. Til slutt skal jeg redegjøre muskelens arbeidsmåter og virkning... Kjøp tilgang for å lese mer

Mekanisk og organisk analyse av innsidepasning

[32]
Brukernes anmeldelser
 • 27.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Grei oppgave, hjalp meg med å fullføre min. synes det er for lite beskrevet på enkelte punkter, som f.eks. i den mekaniske analysen av sentralbevegelsen
 • 26.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet. Du går dypt inn på musklene og hvilken muskler som brukes. Kanskje fått med en bildeserie også og forklart hva som skjer der?
 • 02.06.2014
  fefefWFEERGVEGVEBVEABREGVRFDAV
 • 05.05.2014
  Veldig mye nyttig her