Medieuttrykk og medieanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Medie- og informasjonskunnskap 2
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1255
 • PDF

Medieuttrykk og medieanalyse

Oppgaven inneholder en forklaring til begrepene modernitet, moderinsme, kubisme, ekspresjonisme, surrealisme, dadaisme, futurisme og impresjonisme.

Oppgaveformulering:
1. Hva menes med modernitet?
2. Nevn kjennetegn og særpreg ved de ulike ismene modernisme, impresjonisme, kubisme, futurisme, ekspresjonisme, dadaisme og surrealisme.

Utdrag

Modernisme
Modernismen er en tidsperiode, og må ikke forveksles med begrepet modernitet. Modernismen legger vekt på troen på sannhet, framskritt og vitenskap ut fra ideen om det kollektive.
Kunsten i modernismen varierer mellom tre forskjellige kunstuttrykk. Det subjektive, som betyr at kunstneren skulle sette sitt eget preg over produktet, og ikke bry seg med hva andre mente var fint eller naturens former. Spontanitet og følge sin egen stemme var viktig. Det abstrakte, som var måten å oppnå denne subjektiviteten på. Man skulle ikke la seg binde av gjenkjennelige motiver og prøve å gjenskape noe som allerede var. Derimot skulle man få frem det objektive og de spesielle særtrekkene. Til slutt har vi det dynamiske. Dynamisk betyr kraft, og har med selve kunstens uttrykk å gjøre. Budskapet i kunstverket skulle ligge i selve spenningen eller retningene mellom rene formen... Kjøp tilgang for å lese mer

Medieuttrykk og medieanalyse

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 01.06.2011
  Veldig smart å ha med seg på eksamen!
 • 01.07.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Den var flott! lettere å forstå
 • 11.12.2015
  En god hjelp til tentamen!
 • 20.11.2012
  nyttig hjelp til eksamen!