Tekster om tro og livssyn | Kapittel 3

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Samfunnsfag
  • 6
  • 2
  • 1378
  • PDF

Tekster om tro og livssyn | Kapittel 3

Oppgaven inneholder besvarelse av oppgaver til kappittel 3: tekster om tro og livssyn i samfunnsfagsboken "Horisonter".

Oppgavene som besvares er fra side 62, 68 og 73 og handler blant annet om de ulike religionser hellige tekster og tolkningen av dem.

Utdrag

1) Hvorfor er det å tolke de hellige tekstene blitt en viktig del av mange religioner?
Svar: Det å tolke hellige tekster er viktig del av religioner fordi det får mennesker til å tenke gjennom hva mennesker/filosofer og guder tenkte i “gamle dager”. Vi alle tolker forskjellig så derfor kan vi også mene forskjellig blant hellige tekster. Alle hellige tekster har en mening og derfor er det viktig å finned et ut.
2) Hva mener vi med eksistensielle spørsmål? Forklar det med dine egne ord
Svar: Ekstensielle spørsmål går ut på å stille spørsmål sånn som vi må under oss over for ekspempel spørsmål om live teller verden. “hva er meningen med livet” er et eksempel
3)Gi eksempler på likheter mellom forskjellige religioner og livssyn
Svar: noe som er ganske likt i nesten alle religionene og livssyn er at de interesserer seg for ekstensielle spørsmål og etiske spørsmål. Her er en liste over de største likheter og de største ulikhetene:... Kjøp tilgang for å lese mer

Tekster om tro og livssyn | Kapittel 3

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.