Medier, makt og demokrati

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Idrettsfag Vg2
 • Norsk
 • 5
 • 8
 • 3646
 • PDF

Medier, makt og demokrati

Innlevering av medier makt og demokrati.

Dette er svart på i oppgaven:

• Gjør greie for prosessen fra hendelse til nyhet i media
• Forklare hva som ligger i begrepene selvjustis, og diskutere konsekvenser av brudd på presseetiske normer
• Gjør greie for typiske trekk ved journalistikk, reklame, propaganda, informasjon og underholdning
• Diskutere objektivitetsbegrepet i sammenheng med formidling av stoff i media
Valgfritt:
• Drøfte hvordan ytringsfriheten er forutsetning for frie medium og demokrati

Utdrag

En nyhet er informasjon om en hendelse, som er aktuell. Nyhetene blir formidlet til mennesker av journalister gjennom massemedier som, aviser, radio, internett, tv og radio osv. I denne oppgaven skal jeg gjøre greie for hvordan hendelser i media blir formidlet, altså prosessen fra hendelse til nyhet. Altså skal jeg fortelle om nyhetskriteriene, vinklinger, oppbygningen til avisartikkelen, nyheter andre steder enn i avisa, og om ulike begreper man bruker i denne prosessen. Jeg skal også ta for meg hvilke saker som kommer ut i avisen og ikke, det er ikke alle saker det er verdt å skrive om nemlig. Jeg skal diskutere objektivitetsbegrepet i sammenheng med formidling av stoff i media, drøfte hvordan ytringsfrihet er forutsetning for frie medier og demokrati. Videre vil jeg forklare hva som ligger i begrepet selvjustis, og diskutere konsekvensene av brudd på presseetiske normer. For å få en helhetlig oppgave vil jeg gjøre greie for typiske trekk ved journalistikk, reklame, propaganda, informasjon og underholdning. For å skaffe et enda bredere overblikk over hva som skjer vil jeg drøfte hvordan ytringsfriheten er en forutsetning for frie medium og demokrati.

Det som er kjernen i nyhetssjangeren er at det blir tatt utgangspunkt i noe som har hendt eller skal hende i nærmere tid, altså noe nytt. Nyheter handler om alt – dvs. sport, helse, næringsliv, politikk, kriminalsaker og naturkatastrofer. En gammel definisjon av nyhet sier at nyheten må være dramatisk, men også uvanlig. Et eksempel på dette er “rev skjøt mann”. Tanken bak dette er at det er normalt at ...

---

En faktor som er viktig når avisene skal bestemme hvilke nyheter som skal trykkes i avisa er nyhetsmengde. Et eksempel er om sommeren, som er en tid for disse “agurknyhetene”.
Det blir kalt for agurktid fordi nesten alle i landet har sommerferie samtidig, også i politikken og kulturen. Kildene deres tar rett og slett ferie, journalistene tar også ferie, og vikarene overtar sakene. Det er mindre som skjer og mindre å skrive om, derfor er det mindre viktige saker som får plass i avisen. Denne tiden varer fra midten av juni til slutten av august. Søndager er også en dag der avisene formidler mindre viktige saker. Dersom det skjer store dramatiske katastrofer og hendelser, må de mindre viktige sakene vike for de store.

Avisene kan deles opp i sjangere, det som forteller oss hva vi kan forvente som lesere er; typografien, layoutene, plasseringen, språklige virkemidler og overskriftene. Vi deler fakta stoffet i tre hoved sjangere: nyheter, kommentar og feature.

---

For eksempel hvis pilotene på Gardermoen streiker, mange tusen passasjerer kommer seg ingen steder og kommer seg ikke dit de skal, her er det sannsynlig at journalisten forteller historien fra synsvinkelen til passasjerene. Alle passasjerene er sinte på pilotene og flyselskapene. Hvis det er dett som blir vinklingen, blir det dette synet som er dominerende for saken. Men hvis journalisten velger å la flere fortelle sine meninger, for eksempel en av pilotene og flyselskapene får vi også deres synsvinkel på saken. Men sett bort fra dette har saken alltid en hovedvinkling som dominerer, det ser vi på oppslaget, overskriftene, ordvalget og bildene som blir brukt. Medievridning er ordet som blir... Kjøp tilgang for å lese mer

Medier, makt og demokrati

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 11.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  dette var midt i blinken. skal ha eksamen om 48 timer, og her kunne jeg hente noen gode punkter til presentasjonen min.
 • 14.06.2011
  Veldig bra! Jeg syns du har gjort en kjempebra jobb. Sto masse nyttig informasjon som jeg kan bruke.