Medie Tentamen 2011

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Medie Tentamen 2011

Svar på to oppgaver i Medie- og informasjonskunnskap 2 om demokrati og ytringsfrihet.

Oppgave 1
Diskuter påstand: I et demokrati kan det ikke være noen grenser for ytringsfrihet i mediene.

Oppgave 2
"Expelled – No Intelligence Allowed har fått en hel haug med kommentarer og reaksjoner igjennom budskapet sitt og informasjonen de utdeler. "

Lærers kommentar

Veldig bra!

Elevens kommentar

Litt mer medie-aktuellt

Utdrag

Det er sant et demokrati er en styreform som er bygd opp slik at det er folket som bestemmer det politiske ståstedet til samfunnet, det er likestilling og ytringsfrihet. Men det betyr ikke at mediene har fritt spillerom. Det finnes regler for hvordan mediene kan opptre og hva de kan formidle, selv om det er ytringsfrihet. Det står blant annet i menneskerettighetskonvensjonen at de ikke tror på et samfunn med ubegrenset ytringsfrihet. De står for at ytringsfriheten skal ha noen forpliktelser som at man skal respektere andres rettigheter og anseelse. Men i det lange løp, er ikke dette riktig så enkelt. Det foregår ytringsfrihet sensur i hele Europa. Blant annet i Kina sitter et antall mennesker i fengsel for å ha uttalt seg fritt på internett. I Kina har landet store overvåkingssystemer som følger med på mye av det som foregår på internett. De fjerner og utestenger blogger og nye sider om ytringsfrihet. Det samme gjelder i diskusjonsforum. Her har de lagt inn sperrer på ulike ord og setninger og de generelt nekter ytringsfrihet på internett. Det fins 13 svartelistede land som blir nektet ytringsfrihet. Noen av dem er Burma, Kina, Cuba, Egypt, Iran, Syria, Tunisia osv... Kjøp tilgang for å lese mer

Medie Tentamen 2011

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 19.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjertlig! denne oppgaven var til stor nytte for meg.
 • 10.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  håper dette vil hjelpe meg under medietentamen
 • 25.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet! Oppgavene ble godt besvart! :)
 • 19.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fantastisk! tusen takk