Medborgarskap - valkanalen | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Medborgarskap - valkanalen | Artikkel

I denne artikkelen har eg tatt for meg situasjonen til den politiske aktiviteten blant borgarane i Noreg i dag. Eg har også analysert om det er samfunnsendringar i Noreg som fører til mindre politisk aktivitet. Til slutt skreiv eg ein drøfting om kva som kan få samfunnsmedlemmer til å bli meir politisk aktive. Samfunnsmedlemmene eg tok for meg her, er heimesitjarane.

Lærers kommentar

Ein gjennomført bra fagartikkel! Du har oppgaveskrivinga inne. Du burde derimot ha fokusert litt på dei andre kanalane ogsså, ikkje berre valkanalen. Men dette er svært bra.

Utdrag

Demokratiet i Noreg gir borgarane mange påverknadsmåtar, men likevel vel mange å ikkje vere politisk aktive, og statistikk viser at deltakinga på kommuneval, fylkesval og stortingsval har vore synkande lenge. I denne artikkelen skal eg ta for meg situasjonen til den politiske aktiviteten blant borgarane i Noreg i dag, samt analysere om det er samfunnsendringar i Noreg som fører til mindre politisk aktivitet. Til slutt skal eg drøfte kva som kan få samfunnsmedlemmer til å bli meir politisk aktive. Samfunnsmedlemmene eg vil ta for meg her, er heimesitjarane.

Valdeltakinga både på kommuneval og stortingsval var på sitt høgste rundt 1965. Prosentandelen som deltok ved kommunevalet då, var 80. Medan prosentandelen som deltok ved stortingsvalet, var på ca. 85. Deretter har valdeltakinga berre gått nedover på kommunestyreval, og vi må faktisk heilt tilbake til 1922 for å finne lågare valdeltaking enn ved det nest siste kommunevalet. Samtidig har deltakinga på stortingsvalet halde seg nokon lunde stabil fram til år 1990... Kjøp tilgang for å lese mer

Medborgarskap - valkanalen | Artikkel

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 09.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Greit hjelpemiddel å bruke til forberedelser
 • 23.09.2013
  En god tekst som utgangspunkt i eksamensoppgaven fra 2009 :-)
 • 07.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Besvarte oppgaven godt, hjelper meg kjempemye på tentamen!! Mangler en god konklusjon, og er litt kronglete skrevet noen steder. Men anbefales å bruke, seriøst
 • 02.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  flott hjelpemiddel til tentamen i politikk og menneskerettigheter!