Faktaoppgave om Martin Luther

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 520
  • PDF

Faktaoppgave om Martin Luther

Faktaoppgave om Martin Luther og hans liv skrevet i Samfunnsfag på Vg1.

Utdrag

Martin Luther (opprinnelig Martin Luder) ble født 10. november 1483 i Eisleben i Det tyske-romerske riket, og døde 18. februar 1546. Martin Luther var en tysk reformator og teolog. Opprinnelig ble han en katolsk prest. Han fikk en god utdannelse og ble professor ved universitetet i Wittenberg. Det var foreldrene hans som påvirket han og la stor vekt på at han skulle tro på Gud og få en god utdannelse. Da Martin Luther var i begynnelsen av 30 årene utviklet han teologiske synspunkter både om kirkens myndighet, sakramentene, og mennesket og dets forhold til Gud... Kjøp tilgang for å lese mer

Faktaoppgave om Martin Luther

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 10.04.2014
    Dårlig stil. Merkes at du ikke har god oversikt over stoffet selv, og at du har hentet mye direkte fra kildene dine.