Markedsundersøkelse ML2 "Krefting & Co"

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 5
 • 21
 • 4272
 • PDF

Markedsundersøkelse ML2 "Krefting & Co"

Denne rapporten inneholder en markedsundersøkelse som omhandler bedriften Krefting & Co. Vi lurte på hvordan Kreftin & Co kunne markedsføre sine produkter bedre.

Spørreundersøkelsen ligger også med, hvor vi fikk 70 tilbakemeldinger.

Lærers kommentar

En god og spennende besvarelse! Spørreundersøkelsen var meget god og hadde ingen forvirrende spørsmål. Kjempebra med så mange svar!

Innhold

- Forord s.2
o Sammendrag
- Innledning s.3
o Presentasjon
…av oppgaven
…av problemstilling
- Hoveddel s.4-15
o Markedsundersøkelser
o Fase 1: Problemfasen
o Fase 2: Valg av utforming
 Utforskende utforming
 Beskrivende utforming
 Sammenlignende utforming
o Fase 3: Valg av innsamlingsmetode
 Primærundersøkelser
• Observasjon
• Intervju
• Eksperiment
o Telefon, postalt, multimedium, personlig
 Sekundærundersøkelsen
o Statistikker, andre undersøkelser, publikasjoner
o Fase 4: Bestemme valg
 Sannsynlighetsutvalg
 Ikke-sannsynlighetsutvalg
o Fase 5: Analyse- og rapporteringsfasen
- Avslutning s.16-17
o Konklusjon
o Vedlegg
 Noe fra konkurrentanalysen?
 Markedsundersøkelsen
o Kilder

Utdrag

Forord

Sammendrag

Prosjektet gikk ut på å gjennomføre markedsundersøkelse, og vi har tatt utgangspunkt i vår selvvalgte bedrift fra konkurrentanalysen, Krefting & Co. Det viktigste vi har funnet ut ved undersøkelsen, er at bileiere i Lørenskog kommune har lite kunnskap om bilpleieproduktene til Krefting & Co. Auto Glym og Plumbo er de mest gjenkjennelige produktene. Det er også verdt å nevne at mesteparten av bileierne vi spurte vil helst motta informasjon om bilpleieprodukter via nett og aviser. 
Innledning

Presentasjon av oppgaven
I dette prosjektet skal vi se tilbake på vår selvvalgte bedrift fra vårt forrige prosjekt, «Konkurrentanalyse», som var Krefting & Co. Vi har tatt utgangspunkt i denne bedriften og satt oss virkelig inn i dette. Besvarelsen består av vår egenlagde markedsundersøkelse og svarene fra denne undersøkelse, samtidig så har vi flettet inn en del teori som gjør teksten lett og lese, men samtidig lærerikt.

Oppgaven lyder som følgende: «På bakgrunn av bransje og konkurrentanalysen fra Oslo Motorshow som dere skrev i høst, skal dere gjennomføre en markedsundersøkelse.
Dere skal formulere en problemstilling og en hypotese og ut i fra dette bygge opp og gjennomføre undersøkelsen.
Dere skal arbeide dere gjennom alle områdene som kreves av en undersøkelse og til sist presentere dette i en rapport som skrives ut og legges ut på prosjektsiden til gruppen.»
I denne rapporten har vi lagt til bilder som passer og diagrammer som er forklart så det er lett for leseren og forstå hva det er bilde av.
Helt til slutt er en konklusjon hvor vi oppsummerer hva vi har gjort, og forteller om hvordan selve arbeidet har gått. Kildeliste følger også med.

Presentasjon av problemstillingen
Etter at vi har tittet på konkurrentanalysen fant vi ut at Krefting & Co ikke var så kjente i samfunnet. Da kom vi på at vi kunne formulert en problemstilling som fokuserer på hvordan Krefting & Co kunne gjort produktene sine mer kjente for forbrukerne sine. Etter noen diskusjoner innad gruppen og med kommentar fra lærer, kom vi fram til denne problemstillingen: «Hvordan kan Krefting & Co gjøre produktene sine mer kjente for bilmarkedet?... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsundersøkelse ML2 "Krefting & Co"

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 02.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig god hjelp! dette hjalp meg veldig til min skoleoppgave.
 • 16.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Supert, hjalp meg veldig med rapporten jeg skulle skrive ! :D
 • 06.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  jaja bra jobba idiet hallllooooooooooooooooooooo
 • 21.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe god mal, mye bra info.