Markedssegmentering og målgruppevalg | Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 2356
 • PDF

Sammendrag: Markedssegmentering og målgruppevalg | Notater

Notater til Markedsføring og Ledelse om markedssegmentering og målgruppevalg.

Innhold

Hva er markedssegmentering?
Segmenteringskriterier
Forbrukermarkedet
•andre kriterier
•psykografiske kriterier
•demografiske kriterier
Vilkår for segmentering
Målgruppevalg

Utdrag

Markedssegmentering vil si å splitte markedet opp i delmarkeder som har visse fellestrekk. De enkelte delmarkedene kalles segmenter.

Bilmarkedet kan for eksempel deles inn i markedet for familiebiler, bybiler, sportsbiler, /arebiler, stasjonsvogner og lastebiler. Når markedsføreren har delt markedet inn i hensiktsmessige segmenter, velger han ut ett eller flere segmenter som han ønsker å bearbeide spesielt. Slike segmenter kalles målgrupper.

Det er mange grunner til at vi segmenterer markedet. En hovedgrunn er at ikke alle produkter passer for alle. En markedsft edsfører må ta hensyn til at folk har forskjellige behov. En familie på fem personer trenger en større leilighet enn et nygift par, og den trenger også en større bil.

Segmentering vil si å dele markedet inn etter grupper som har visse fellestrekk.

På bedriftsmarkedet har store bedrifter andre behov enn små bedrifter og bedrifter som produserer aluminium, har andre kjøpebehov enn bedrifter som produserer matvarer.

Markedsføreren må også ta hensyn til at ønskene og preferansene er wskjellige, ikke bare behovene. Enkelte mennesker er opptatt av friluftsliv lg turer i skog og mark, mens andre foretrekker bylivet. Noen mennesker reiser på ferie til Spania, mens andre foretrekker hotellferie i Norge. Noen er glade å lese bøker,... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedssegmentering og målgruppevalg | Notater

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 21.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra om markedssegmentering og målgruppevalg
 • 25.10.2016
  bra ..................................
 • 07.12.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig mye skrive feil...
 • 17.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Oversiktlig og bra:=