Markedsføring og ledelse 2 - DNT-Ung

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 5
 • 15
 • 4228
 • PDF

Markedsføring og ledelse 2 - DNT-Ung

En besvarelse som omfatter DNT-ung, posisjonering, vekststrategier, kommunikasjonsstrategier o.l..


Oppgave 1
I første oppgave vil jeg definere og redegjøre DNT-ungs posisjon i markedet - dette med relevant teori. Videre vil jeg søke å opplyse om de ulike merkeelementer og merkeverdier organisasjonen bruker.

Oppgave 2
Konkurransestrategier tar utgangspunkt i organisasjonens posisjon på markedet og konkurransesituasjonen, underordnet så har vi fire konkurransestrategier:

Oppgave 3
Før vi lager noen som helst form for strategier, så må vi kartlegge og nedfeste hvilke eventuelle mål vi har for kommunikasjonsstrategiene.

Oppgave 4
I denne oppgaven skal jeg vurdere hvilke tiltak som kan være effektive for å styrke DNT-ungs målgrunnlag og effektivitet.

Markedsføring og ledelse 2 - DNT-Ung

[29]
Brukernes anmeldelser
 • 20.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utfører oppgaven meget ordentlig. Godt faglig språk. Langt og utfyllende. Tatt med mange eksempler, noe som kunne vært eksempler knyttet mer til selve bedriften eller temaet i oppgaven.
 • 19.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  GOD OG OVERSIKTELIG, Regner med at denne personen har fått en meget god karakter, på en strålenede case. burde leses!
 • 03.01.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra besvarelse av oppgavene!
 • 13.05.2016
  bra bra bra braaaa:))