Markedsføring og Ledelse Visjon 1 Kap 2-4 | Notator

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Godkjent
 • 13
 • 6051
 • Word2007

Sammendrag: Markedsføring og Ledelse Visjon 1 Kap 2-4 | Notator

Notater til kapitlene 2, 3 og 4 i boka Visjon 1 av Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen i faget Markedsføring og ledelse. Oppgaven inneholder stikkord til temaene markedsføring og markeder samt psykologi og kjøpsadferd.

Innhold

Kapittel 2 Markedsføring
Kapittel 3 Markeder
Kapittel 4 Psykologi og kjøpsatferd

Utdrag

Hva er markedsføring?
- Har med salg og reklame å gjøre
- Avdekke behov i markedet og utvikle produkter som dekker disse behovene og selge dem til markedet
- Bygger på tilbud og etterspørsel
- Behov, produkter og marked
- Hvilke behov forbrukeren har? (behovene er der, så man trenger ikke å skape behovene)
- Produkt = varer og tjenester
- Markedet = de som har behov for det vi selger
- En markedsfører har mange oppgaver
- Planlegge markedsføringen
- Fastsette mål
- Utvikle strategier
- Konkurrere på pris
- Aktiviteter som kampanjer er markedsføring
- Mer konkret definisjon av markedsføring
- "å planlegge og gjennomføre aktiviteter som tar sikte på at det oppstår byttehandel som oppfyller organisasjonens mål ved å tilfredsstille behov i markedet".

Markedsføring drives av mange
- Alle som tilbyr ett eller annet i et marked, er markedsførere
- Eks: politisk parti deler ut løpesedler, du samler inn penger til OD
- Til og med det offentlige driver markedsføring
- Eks sykehus
- Får penger og budsjett fra det statlige, men må fastsette mål og strategier for hvordan målene skal nås
- Må dokumentere at de har produsert noe
- Produksjonen = antall behandlede pasienter

Markedsføringens historie
- Drevet handel i all tid, markedsføring viktig
- Verdens eldste innpakningspapir med reklame funnet i Kina - 700 år gammelt
- Funnet i en grav i Yuanling i Hunan-provinsen
- Før ble markedsføring drevet på en annen måte enn i dag
- Vanskelig å kommunisere - drev markedsføring på arbeids/salgsplassen
- Byttehandel - skinn mot tøy
- Betale med mynter, gull og sølv
- Norge har handlet i to tusen år
- Byttehandel - gjenstander funnet
- Handelen mer global på 1500-tallet ( opprettelse av de europeiske koloniene i Amerika, Afrika og Asia)
- Råvarer fraktet fra koloniene til Europa
- Mye internasjonal handel; danmark og Norge
- Ikke før slutten av 1700 - handel og markedsføring mer lik dagens samfunn
- Tre perioder de siste 200 årene
- Den produksorienterte perioden
- Den salgsorienterte perioden
- Den markedsorienterte perioden... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsføring og Ledelse Visjon 1 Kap 2-4 | Notator

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 13.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Hjalp meg til å få med meg det viktigste for en god karakter og unngå det mindre viktige stoffet!
 • 20.11.2011
  kjempe bra sett. Takk for at du la den ut, kommer til å hjelpe meg stort:=)
 • 30.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  var gode notater til privatisteksamen.
 • 22.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra skrevet!!! hjalp meg mye