Markedsføring kap. 1,2 og 6

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Ingen karakter gitt
 • 9
 • 3455
 • Word2003

Sammendrag: Markedsføring kap. 1,2 og 6

Notater fra kapittel 1,2 og 6. Foretningsplaner, foretningsideer og merkevarebygging er overordede temaer.

Markedsføring og ledelse 2.

Utdrag

Kapittel 1
All suksess starter med en plan. En plan er en oversikt over fremtidige handlinger. Det inneholder blant annet mål for hva handlingene skal føre til og strategier for hvordan målene skal nås.
Planlegging er arbeidet med å lage planer. Langsiktige planer strekker seg over mange år, og som er helt grunnleggende for virksomhetens eksistens. Noen planer er med mer utbredt enn andre som forretningsplaner, strategiske planer, budsjetter, ressursplaner, markedsplaner og kampanjeplaner.
Forretningsplaner
Er planer som utarbeides når vi skal starte en ny virksomhet. Planene sier noe om forretningsideen, produktene, hvordan bedriften er organisert, markedet, konkurransesituasjonen osv. Benyttes blant ...

---

Kapittel 2

Visjon er et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm. Eks. den amerikanske presidenten John F. Kennedy. Han sa'' en mann på månen innen utgangen av tiåret''. Som ble virkelig sommeren 1969. Visjon kan være en fantasifull tanke i hodet til grunnleggeren, eller den kan være nedskrevet i en plan eller lagt ut på organisasjonens hjemmeside.

Forretningside
Forretningsideen forteller hvordan vi skal realisere visjonen. En forretningsidé er de forretningsmulighetene som man finner frem til ut fra markedsbehov, kunder, produkter og ...

---

Kapittel 6

Produkt er alt som tilbys i markedet for å dekke behov. Både varer, tjenester og ideer regnes som produkter.

En merkevare er et produkt med visse egenskaper som oppnår tilleggsfordeler hos brukeren på grunn av selve merket. Disse tilleggsfordelene eller verdiene kalles merkeverdi.

Merkevarebygging er en strategi som går ut på å gi produktet visse tilleggsfordeler eller verdier. Eks. Coca Cola har en spesiell plass i vår bevissthet, er det fordi produsentene av disse merkene bevisst og konsekvent har drevet merkevarebygging. Gjennom design og reklame har de skapt et bilde av produktet i vår bevissthet.

Merkekjenneskap vil si at forbrukeren kjenner merkevaren. Det er jo en forutsetning for at han velger merket, så produsentene gjør alt de kan for øke denne kjennskapen. Når er produkt har lyktes... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsføring kap. 1,2 og 6

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 07.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  syntes det var altfor få notater.
 • 21.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  fanastisk! Akkuratt det jeg trengte :D
 • 01.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe bra, akkurat hva jeg trengte.
 • 08.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  suuuuuuuuuper bra oppgave