Markedsføring og ledelse 1 | Notater kap. 1-12

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Ingen karakter gitt
 • 14
 • 4482
 • PDF

Sammendrag: Markedsføring og ledelse 1 | Notater kap. 1-12

Dokumentet inneholder notater fra kap. 1-12 fra boken "Markedsføring og ledelse 1" av Per Emil Nørgaard og Bengt E. Olsen.

Innhold

Kapittel 1 – Organisasjon
Kapittel 2 – Markedsføring
Kapittel 3 – Markeder
Kapittel 4 – Psykologi og kjøpsatferd
Kapittel 5 – Situasjonsanalyse
Kapittel 7 – Markedssegmentering og målgruppevalg
Kapittel 8 – Konkurransemidlet produkt
Kapittel 9 – Konkurransemidlet pris
Kapittel 10 – Konkurransemidlet distribusjon
Kapittel 11 – Konkurransemidlet markedskommunikasjon
Kapittel 12 – Personlig salg og forhandlinger

Utdrag

Kapittel 1 – Organisasjon

Hva er en organisasjon?
- En gruppe mennesker som forsøker å nå bestemte mål gjennom samarbeid
- Eks: barnehage, skoleklasse, idrettsforening, arbeidsplassen, fagforening…
- Samarbeid innbyrdes
- Finnes uttallige organisasjoner av alle størrelser og på alle områder
- Tre hovedtyper organisasjoner:
o de med økonomiske mål
o ideelle (allmennyttig/humanitært formål)
o interesse (fremme egne interesser)

Hva er felles for organisasjoner?
- Samordning og arbeidsdeling
o Innsatsen til medlemmene må samordnes for at de skal kunne løse oppg. sammen
o Planer for hvordan organisasjonen skal fungere, og hvordan arbeidet skal fordeles
o Utarbeides et organisasjonskart som forteller hvordan organisasjonen er bygd opp og fungerer, og det utarbeides arbeids- og stillingsinstrukser
- Mål
o Må ha ett eller flere mål
o Avhenger av type virksomhet
o Bør være så konkrete som mulig og gjerne deles opp i delmål
- Ledelse
o Må ha en eller annen form for ledelse
o Autoritær: lederen tar de fleste avgjørelsene uten å konferere med de andre

---

Kapittel 7 – Markedssegmentering og målgruppevalg

Hva er markedssegmentering?
- Å splitte opp markedet i delmarkeder med visse fellestrekk
- De enkelte delmarkedene kalles segmenter
- Målgrupper er de segmentene som man ønsker å bearbeide spesielt

Hensikten med markedssegmentering
- Ikke alle produkter passer for alle – må ta hensyn til at folk har forskjellige behov
- Må også ta hensyn til at ønskene og preferansene er forskjellige
- Kan være svært lønnsomt å påvirke spesielle segmenter

Segmenteringskriterier
- Når vi segmenterer må vi bruke visse kjennetegn/kriterier for å kunne skille segmentene... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsføring og ledelse 1 | Notater kap. 1-12

[66]
Brukernes anmeldelser
 • 13.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Uunværlig for en sliten student - som kom opp i den eneste tingen hun ikke ville; markedsføring! Uten dette hadde det jammen ikke gått - oversiktlig og akkuratt hva jeg trengte for å kave meg gjennom eksamen med ståkarakter. TAKK!
 • 26.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  Helt fantastisk! Anbefaler den til enten eksamen eller vanlig prøve! Gode notater :)
 • 30.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjelp meg til eksamen.
 • 25.10.2016
  æsøhjøjhsfop'jhsfåp'jsfp'hsfp'hsfp' kfmsfløhø'sfl