Markedsanalyse Case: Kebabmarkedet i Oslo

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsøkonomi 1
  • 6
  • 11
  • 2102
  • PDF

Markedsanalyse Case: Kebabmarkedet i Oslo

Oppgaven inneholder en analyse av markedet for kebab innenfor Oslos bygrenser. I analysen defineres markedsstørrelsen for produktet i Oslo og det diskuteres blant annet hvilke faktorer som påvirker tilbudet for etterspørsel og hvorvidt ressursene på markedet brukes på en god måte.

Lærers kommentar

Eksemplarisk

Innhold

Innledning
Kebab – definisjon og historie
Hva er en kebab?
Kebabens historie i Oslo
Hva slags marked er kebabmarkedet i Oslo?
Markedsandel
Heterogene varer og merkebevissthet
Hvilke faktorer påvirker tilbudet og etterspørselen etter kebab i Oslo?
Hvordan påvirker disse faktorene markedet?
Er ressursene på markedet utnyttet best mulig?
Hvordan vil dette markedet utvikle seg i fremtiden?
Resultatet av en oligopolutvikling
Konklusjon
Kilder

Utdrag

I brønnøysundregisteret finnes hele 88 osloregistrerte bedrifter med ordet “kebab” i navnet. De ulike selskapsformene disse fordeler seg på, er som følger:
• 9 av bedriftene er aksjeselskaper
• 7 av bedriftene er ansvarlige selskaper (med solidarisk ansvar) (-ANS)
• 5 av bedriftene er ansvarlige selskaper (med delt ansvar) (-DA)
• 6 av bedriftene er norskregistrerte utenlandske foretak
• 61 av bedriftene er enkeltpersonforetak

De forskjellige selskapsformene
Begrepene “aksjeselskap” og “enkeltpersonforetak” er kjent for de fleste. Et “ansvarlig selskap” vil si et selskap der deltagerne har et personlig ansvar for bedriftens økonomi. Kort sagt vil dette si at eventuelle kreditorer kan kreve penger av deltagernes egen lomme dersom bedriftens egen økonomi ikke strekker til. Ansvaret innad i selskapet kan være solidarisk (kreditorene kan kreve utestående fra kun én av deltagerne om ønskelig) eller delt (kreditorene krever sitt utestående basert på et forholdstall mellom de ulike deltagerne). Videre er et “norskregistrert utenlandsk foretak” begrepet på en internasjonal bedrifts avdeling i Norge. For eksempel er Coca-Cola Services S.a en norsk avdeling av det amerikanske selskapet Coca-Cola Company.

Markedsandel
Av de 11 aksjeselskapene er det tre som utpeker seg: Bislett Kebab, Charlie's Kebab og Kebab Biten. Hver av disse bedriftene har tre avdelinger innenfor Oslo, med unntak av Bislett som har fire. Det er vanskelig å anslå de konkrete markedsandelene de har, men ingen av dem er så store at de dominerer markedet på noen som helst måte. Vi tar en titt på kriteriene for fullkommen konkurranse:... Kjøp tilgang for å lese mer

Markedsanalyse Case: Kebabmarkedet i Oslo

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.