Markeder Kap. 3 Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Markedsføring og ledelse 1
  • Ingen karakter gitt
  • 3
  • 844
  • PDF

Markeder Kap. 3 Sammendrag

Sammendrag om markeder, fra kapittel 3 i markedsføring og ledelse.

Markedsføring- og ledelse 1

Innhold

Markeder
Hva er et marked?
Kamp om hver kunde
Markedet er i stadig bevegelse
Hovedgrupper av markeder
Kjennetegn ved forbrukermarkedet
Kjennetegn ved bedriftsmarkedet
Kjennetegn ved mellomhandlermarkedet
Kjennetegn ved organisasjonsmarkdet
Kjennetegn ved det offentlige markedet
Internasjonale markeder
Internasjonale forbrukermarekder
Internasjonale profesjonelle markeder

Utdrag

Markeder
HVA ER ET MARKED?
Marked: var tidligere et sted hvor selgere og kjøpere møttes for å gjøre handel, markedsplassen. Med marked mener vi en gruppe kjøpere og selgere som forhandler om noen bestemte varer og tjenester. Det er mange forskjellige markeder (f. eks bilmarkedet, boligmarkedet og aksjemarkedet), og et marked kan deles inn i mindre markeder også (f. eks bilmarkedet kan deles inn i lastebiler, varebiler og personbiler).
- Primærmarkedet: En bok er f. eks laget for videregående elever, men brukes også av studenter på høyskoler.
- Sekundærmarkedet: Da er altså boken primært laget for videregående elever, men studenter på høyskoler bruker også boka.
KAMP OM HVER KUNDE
Markedsandel: Alle som tilbyr varer og tjenester på nettet vil ha kjøpernes oppmerksomhet, og noen klarer å få mer oppmerksomhet enn andre, den delen hver av konkurrentene oppnår, kalles markedsandelen (kan uttrykkes i antall kjøpere, solgte enheter eller i totalsalget)... Kjøp tilgang for å lese mer

Markeder Kap. 3 Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.