Mappeinnlevering 2010 Kapittel 7 - 9 Geografi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 37
  • 10058
  • PDF

Mappeinnlevering 2010 Kapittel 7 - 9 Geografi

Mappeinnlevering 2010
Kap 7) Den globale befolkningssituasjonen
Kap 8) Befolkningsutviklingen i Norge
Kap 9) Levekår, utvikling og globalisering

Boka: Cappelen
Hamar katedralskole

Kapittel 7) Den globale befolkningssituasjonen – Repitisjonsoppgaver s. 201 3
Repitisjonsoppgaver: s.206 4
Repitisjonsoppgaver s. 210 6
Vil hungersnødet noen gang ta slutt? 8
Økt forurensning skader miljøet 8
Repitisjonsoppgaver s. 218 9
Kapittel 8) Befolkningsutviklingen i Norge Repitisjonsoppgaver s. 221-232 11
Repitisjonsoppgaver s. 228 13
Repitisjonsoppgaver s. 233 15
Kapittel 9) Levevilkår, utvikling og globalisering – Repitisjonsoppgaver s.241 20
Repitisjonsoppgaver s. 256 23
Oppgave 5. (Globalis) 26
Stikkord 27
Sentrale begreper i kapittel 8 "Befolkningsutviklingen i Norge" 27
Sentrale begreper i kapittel 9 "Levekår, utvikling og globalisering" 29
Sammendrag av kap. 8 31
Sammendrag kapittel 9 33
Noen notater fra timen 35
Notater fra timen 35
Quiz – Demografisk utvikling i Norge 37
Demografisk overgang 38
Kildehenvisning 39

Utdrag

1. Når kom folketallet i verden opp i 1 milliard?
2. Hvilken teori hadde Malthus om befolkningsvekst og matproduksjon?
3. Hvordan kunne befolkningsveksten virke på matproduksjonen, ifølge Boserup?
4. Hvilke typer hindringer mente Malthus kunne begrense befolkningsveksten? Nevn noen av dem
1) Befolkningen begynte å vokse rundt skiftet mellom 1700-og 1800-tallet. I 1830 vokste befolkningen seg opp til 1 milliard. Men på 1900-tallet fløy veksten oppover, for folketallet økte fra 3 milliarder i 1960 og til 6 milliarder i 2000, en fordobling på knappe 40 år. En teori er at vi vil få en befolkning på 9 milliarder i 2045.
2) Thomas Robert Malthus hadde en teori om at matforsyningene på sikt ikke ville holdt tritt med en ubegrenset befolkningsvekst. Han mente at befolkningen ville øke mer enn matproduksjonen. Han hevdet at dette ville føre til hungersnød og til syvende og sist føre til høyere dødsrate og lavere befolkningsvekst.
3) Ester Boserup mente at befolkningsveksten kunne føre til økt kunnskap, bedre teknologi og høyere arbeidsinnsats. Han mente at det førte til at matproduksjonen ville holde tritt med befolkningsveksten. Man kunne produsere mat mye raskere og mer effektivt... Kjøp tilgang for å lese mer

Mappeinnlevering 2010 Kapittel 7 - 9 Geografi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.