Manus for muntlig eksamen i Sosiologi og sosialantropologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 735
 • PDF

Manus for muntlig eksamen i Sosiologi og sosialantropologi

Denne oppgaven er mitt manus fra muntlig eksamen. Jeg lagde en problemstilling som dekker alle disse lærinsplanenmålene innen sosialisering.

Problemstillingen var om en individ blir kriminell av seg selv, eller blir vedkommende påvirket av miljø rundt.

Lærers kommentar

Sensoren mente at jeg manglet artikkler fra internett, som jeg kunne brukt.

Utdrag

Nå skal jeg analysere denne casen i lys av sosa teorier og begreper.
Per var nyfødt og totalt avhengig av sine omgivelser. Han skulle tilpasse og selvstendig gjøre seg i samfunnet.Per skulle gjennom sosialiseringsprossesen, det innbærte at han skulle lære,normer,verdier, kunnnskaper, og ferdigheter som anses nødvendig for at han skulle leve i fellesskapet. Foreldrene til Per prøvde å internalisere normene sine i Per til å være en god samfunnsborger. De ville være gode normsendere og ha god følelsemessig forhold til sin normmottaker, altså sønnen sin.
I primærgruppe hadde Per forskjellige uformelle rolle som sønn, kamerat og kjæreste, mens i sekundærgruppen hadde han formell rolle som elev. Alle deltakerne hadde forskjellige forventninger fra han. Forventninger til deltakerne varierte fra forskjellige sosiale situasjoner. I klassen satt han stille fordi han visste hvilke forventninger lærerne hadde til han , med foreldrene sine var han høflig. Men ute var han bølle type, her kommer det inn gjengvirksomhet, der han ville oppnå status, respekt føle seg likeverdig. Dette førte til at han... Kjøp tilgang for å lese mer

Manus for muntlig eksamen i Sosiologi og sosialantropologi

[15]
Brukernes anmeldelser
 • 12.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Jeg må si meg 100% enig i den første kommentaren. Jeg syns rett og slett at dette var ganske dårlig. Jeg må også si meg enig med sensorens kommentar. Vedkommende mangler både kilder og refleksjon, tenkemåten er riktig, men formuleringen av manuset er dårlig. Hvis det er dette som får en 5 på muntlig eksamen i 2vg så syns jeg det var for mildt bedømt av sensor ved tanke på hvor mye mer krevende det er å få 5 i sosialkunnskap! Dette faget, sosiologi og sosialantropologi er grunnsteinen til sosialkunnskap, men det vil ikke hjelpe hvis eleven ¨flyr¨ gjennom på eksamen og får 5 for dette?!
 • 07.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dårlig tekst som ikke reflekterer kompetansemålene. For det første skal man ikke ha et manus når man presenterer sine funn for sensor, videre er det heller ikke noen lav modalitet i teksten - noe som for meg tyder på et veldig lavt drøftingspotensiale. Til alle dere andre som roser tekster opp i skyene ved å gi dem 5+ stjerner, vær vennlig å la være. Blir rett og slett for dumt å vurdere en oppgave når du ikke per definisjon er i stand til å skrive din egen.
 • 04.12.2013
  Det her ga ingen mening
 • 02.12.2013
  Bra skrevet :) takk for hjelpen