Opplysningstid og revolusjoner | Presentasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 12
  • 2758
  • PDF

Sammendrag: Opplysningstid og revolusjoner | Presentasjon

Manus til fremføring i historie om opplysningstiden og den amerikanske og franske revolusjonen. Oppgaven kommer blant annet inn på Voltaire, Montesquieu, Locke, Rousseau og dannelsen av grunnlover.

Lærers kommentar

Flott!

Studienetts kommentar

Hvis du vil lære mer om opplysningstiden eller en av de andre epokene i historien, har vi en utfyllende oversikt over alle tidsperiodene i norsk litteraturhistorie.

Innhold

Storbritannia
Frankrike
Jean-Jacques Rousseau
Sentrale opplysningstenkere
Napoleon Bonaparte og napoleonskrigene

Napoleons reformer

Napoleonskrigene

DEN AMERIKANSKE REVOLUSJON
DEN FRANSKE REVOLUSJON
Norge 1814
Grunnloven 1814
17.mai-grunnloven
Noen hovedprinsipper:

Utdrag

Opplysningstiden var preget av sekularisering og troen på fornuften.
Religion ble tillagt stadig mindre verdi, og rasjonell tenkning og pluralisme ble satt i høysete. Fornuften la grunnlaget for mange naturvitenskapelige oppdagelser på den tiden og dermed også for økonomisk vekst. Nå skulle fornuften også bidra til å forbedre samfunnet. I Europa har den franske revolusjon fra 1789 vært banebrytende for samfunnsomveltninger over hele kontinentet. Filosofer fremhevet folkestyre og parlamentarisme fremfor enevelde og absolutisme.

Storbritannia
Storbritannia hadde på 1600-tallet blitt rik gjennom sine amerikanske kolonier og det som kalles triangel-handelen. På østkysten av Nord-Amerika og noen karibiske øyer drev de plantasjer med slaver fra Vest-Afrika... Kjøp tilgang for å lese mer

Opplysningstid og revolusjoner | Presentasjon

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.