Mal for Situasjonsanalyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Ingen karakter gitt
 • 1
 • 184
 • PDF

SWOT-analyse: Mal for Situasjonsanalyse

Oppgaven inneholder en mal for hva en situasjonsanalyse bør inneholde.

Malen tar utgangspunkt i læreboken Markedsføring og Ledelse 1 utgitt i 2007.

Utdrag

Situasjonsanalysen
Situasjonen
• Situasjonsbeskrivelse
- Interne og eksterne arbeids-betingelser
• Situasjonsanalyse
- En rangering av arbeidsbetingelsene i sterke og svake sider, muligheter og trusler

Hensikten med en situasjonsanalyse er å ha et best mulig grunnlag for å fastsette mål og strategier for markedsføringen for en gitt fremtidig periode, som regel det kommende året.

Arbeidsbetingelser
• Interne arbeidsbetingelser forhold i bedriften den selv kan påvirke direkte
- De ansatte(personalet og ledelsen)
- Økonomien(sammenligne inntekter og resultater to år og eventuelt utvikling første halvår dette året, lån, lønninger, økonomi generelt)
- Konkurransemidlene (p-ene) (produkt, pris, distribusjon og markedskommunikasjon)
• Eksterne arbeidsbetingelser er forhold utenfor bedriften den selv ikke direkte kan påvirke
- Kundene og markedet... Kjøp tilgang for å lese mer

Mal for Situasjonsanalyse

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 11.01.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! Fikk en bra karakter med å følge denne malen :)
 • 17.11.2013
  godt og vellskrevet men kunne vært mer detaljert.
 • 10.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! Hjalp mye til tentamen
 • 20.05.2014
  Hjalp meg mye når jeg skulle lage engen!