Oppskrift for øktplan

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Aktivitetslære 3
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 320
  • PDF

Oppskrift for øktplan

En oppskrift med tips og hint for hvordan man utformer en øktplan. Oppskriften inneholder noen eksempler og veiledere, men er ikke utfylt og viser hvordan en øktplan bør se ut.

Utdrag

Mål for perioden: Skrives kun i egentreningsperioder
Mål for økta: Konkret og presist mål for økta
Treningsbelastning: Intensitet
Varighet: Lengde på økta
Treningssted: Ute, inne, hall, bane osv.
Utstyr: Det du bruker i løpet av økta

OPPVARMING
Generell og spesiell del

HOVEDDEL
Treningsform og treningsmetode

Eksempler:

1. Styrketrening:
Maksimal dynamisk styrke i overkroppen

2. Utholdenhetstrening:
Langintervall - løping

3. Spensttrening:
Vertikal spenst

4. Hurtighetstrening:
Akselerasjons-hurtighet

5. Teknikktrening i fotball

AVSLUTNING
Avhenger av type trening som er gjennomført

Beskriv hvordan oppvarmingen skal gjennomføres.

Beskriv hver øvelse du skal gjennomføre.
Bruk gjerne enkle tegninger.

Eksempler:

1. Benkpress
• repetisjoner/kg/serier/pauser
2. Kroppshevinger i bom
• repetisjoner/kg/serier/pauser
3. Neste øvelse...

4*4 minutter med 2 min pause mellom arbeidsperiodene. I arbeidsperiodene bør jeg ligge i I-sonene 3, 4 og delvis 5. Pulsen min ligger på ....

Hekkehopp
• repetisjoner/serier/pauser/høyde på hekkene

Stigningsløp
% av maksimal hurtighet/serier/pauser

Halvtliggende vristspark
repetisjoner/avstand/ teknisk utførelse

Tøyninger:
• Tegn eller skriv og forklar hvilke muskler du tøyer
• Holdetid / pausetid
Nedjogging etter utholdenhetstrening
Avspenningsøvelser... Kjøp tilgang for å lese mer

Oppskrift for øktplan

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.