Makroplan og mikroplan (Sosiale problemer i Solvik)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Yrkesfaglig Vg3
  • Norsk
  • 4
  • 8
  • 2121
  • PDF

Makroplan og mikroplan (Sosiale problemer i Solvik)

Dette er en eksamensoppgave som vi fikk, og det står om makroplan og mikroplan.

Spørsmål 1, spørsmål 2 og spørsmål 3.

Utdrag

Spørsmål 1:
I denne byen finner vi oss i en Makroplan. Her skjer ting i mikro og makroplan.
Mikroplanet:
- Mennesker som begår overgrep, ofte selv vært utsatt for overgrep da de var barn.
- At de selv utsetter andre for de samme lidelsene forklares ved at de er psykisk forstyrret.
- Oppdrar barna sine på en samsvarende måte med den oppdragelsen de selv fikk. Atferds psykologiske, psykodynamiske og humanistiske teoriene som forklaring på denne sosiale arven.
- Banduras imitasjonsteori – får belønning i form av makt eller autoritet. Dette kan knyttes opp mot konflikter:


---

Når foreldre blir ruset på alkohol eller røyker slik at barnet puster det inn passivt vil jeg sette det under passiv psykologisk mishandling. Barnet vil ikke føle tryggheten den har behov for. For at barnet skal få tilgang til trygghet må først den fysiologiske behov bli realisert før barnet kan stige oppover på pyramiden.
Barnet vil som oftest følge hvordan foreldrene eller autoritetspersonene har vært i forhold til nikotin og alkohol forbruk og blir selv slik når de blir eldre. De fleste foreldre tar avstand fra denne teorien.
I Norge har vi et straffesystem som fungerer slik at man soner på en måte man kan komme tilbake i samfunnet igjen (restituerende straffesystem).
Ført må vi definere ordet forbryter. Det vil si en atferd som bryter med de formelle normer eller lover som har strafferammer i seg.

---

Over for står det litt om det som kan skje innen mobbing og seksuell overgrep. Og disse to er den største grunnen til at folk tar selvmord og ikke har lyst å leve i den byen. Nede i arket så er det Maslows pyramide og den viser hva en person trenger og vis den personen ikke blir behandlet på den måten er det stor sjanse for at de tar selvmord, mye vold og kriminalitet kan live blir fort lei av. Så mye kriminalitet så trenger live og personen kjærlighet noe de ikke får i den byen. Flere personer er syke og derfor tar de selvmord.

I mulighetsteorien i forbindelse med barnemishandling ligger det en del teorier bla. det psykodynamiske teorien og humanistisk og eksistensiell tenking. Sigmund Freud er opphavsmannen til humanistisk og eksistensiell psykologi.
Jf. Forskeren Svein Mossige, en av dem som står bak NOVA rapporten, forklarer at mor som voldsutøver med at det er hun som oftest er mest sammen barna, og havner derfor oftere enn far i konfliktsituasjoner. Denne bygger på mulighetsteorien... Kjøp tilgang for å lese mer

Makroplan og mikroplan (Sosiale problemer i Solvik)

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.