Makroøkonomisk analyse | Økonomien i USA

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Samfunnsøkonomi 1
 • 6
 • 12
 • 3528
 • PDF

Makroøkonomisk analyse | Økonomien i USA

Oppgaven inneholder en analyse av den økonomiske situasjonen til USA, samtidig som den drøfter ulike tiltak, som er blitt satt i verk for å bremse ned lavkonjunkturen.

Oppgaven besvarer en rekke spørsmål om økonomien og levestandarden i USA.

Lærers kommentar

Læreren mente at oppgaven var meget god, samtidig som læreren mente at jeg måtte passe på å ikke gjøre ting for kompliserte

Innhold

Er ditt land rikt eller fattig? Hvordan er levestandard? Hvorfor? Hvilke kriterier bruker du?
Hvordan er levestandard i USA?
Hva slags markedsøkonomi er det i landet
Hvilke faktorer påvirker tilbudet?
Hvilke faktorer påvirker etterspørselen?
Hvordan er den økonomiske politikken?
Hvorfor er det på dette nivå tror du?
Hvor ligger rentenivået?
Hva slags finans og pengepolitikk er det?
Er det noen form for markedssvikt i landet du har valgt? Hvorfor, tror du?
Hvordan er inntektene fordelt i landet?
Hvordan er arbeidsledighet? Hvilken type arbeidsledighet er det? Hvorfor?
Hvordan er driftsbalansen? Hvorfor?
Hvordan er konkurranseevne i landet?
Hvordan har vekst vært i landet i det siste? Hvorfor?
Er landet du har valgt, tjent med globalisering og frihandel? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Hvordan har valuta utviklet seg i det siste? Hvorfor? Er det fast eller flyttende valutakurs?
Hvordan er finansmarkedet? Aksjemarkedet? Hvorfor har det utviklet seg som det gjorde de
10 siste årene tror du?
Utvikling siste 10 år
En nasjon i gjeld, en verden i stress
Kilder

Utdrag

Er ditt land rikt eller fattig? Hvordan er levestandard? Hvorfor? Hvilke kriterier bruker du?
I oppgaven over stilles spørsmålet ” Er ditt land rikt eller fattig” BNP er derfor den mest aggregerte målingen vi har for å måle dette, og her kommer USA bra ut. Den totale økonomien til USA, altså BNP er på 14 000 milliarder dollar, mens Kinas BNP er ca 7 800 000 milliarder dollar. Ut ifra dette kriteriet alene får vi et godt bilde på hvordan økonomien til USA er pr dags dato. BNP alene vil derimot ikke gi noe godt bilde alene om hvordan fremtidsutsiktene er.

Hvordan er levestandard i USA?
Levestandarden i USA blir måles ut ifra indikatorer som fødsels rater, fattigdom, inflasjonsjustert inntekt pr menneske, levealder, tilgjengelige goder og tjenester, utdanning, befolkningsvekst, HDI indeks, Gini indeksen, og grønt nasjonalprodukt.( Det grønne nasjonalproduktet fant jeg dessverre ingen tall på, men jeg tror absolutt dette er viktig hva levestandard angår.
Se vedlagt fakta tabell for indikatorer angående levestandarden
- har valgt å sammenlikne USA med Europas største økonom, Tyskland. Jeg har også valgt Kina som en interessant sammenlikning fordi dette er den fjerde største økonomien i verden.

Konklusjon fra vedlagt fakta tabell
Når det gjelder levestandarden i landet er det mange ulike meninger rundt dette, og ikke minst forskjellige definisjoner. Den mest brukte, og kanskje vanligste går ut på å måle levestandarden ut ifra BNP pr hode i tilegg til gjennomsnittlig levealder. Denne definisjonen har dog mange svakheter. En av svakhetene er at BNP-en ikke tar hensyn til at de ulike valutaene har ulik kjøpskraft, og derfor vil det være bedre å bruke en såkalt kjøpsorientert BNP som jeg har gjort i oppgaven her... Kjøp tilgang for å lese mer

Makroøkonomisk analyse | Økonomien i USA

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 15.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  dette var virkelig en svært god oppgave. Anbefalles å kjøpe og lese - fantastisk!
 • 31.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  En veldig bra undersøkelse av USA sin økonomi i resten av verden!
 • 11.06.2015
  Skrevet av Student på 5. år
  God ananlyse av usa sin økonomi.
 • 20.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  ewmsds sdejdsmmes didjesamo