MEDITASJONER OVER FILOSOFIENS GRUNNLAG; EN KRITIKK AV ARITSTOTELISK FILOSOFI?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 1. år
 • Ex. phil.
 • 6
 • 7
 • 3752
 • PDF

Eksamensoppgave, Essay: MEDITASJONER OVER FILOSOFIENS GRUNNLAG; EN KRITIKK AV ARITSTOTELISK FILOSOFI?

Teksten er et akademisk essay, skrevet som karaktergivende oppgave i exphil på UIO. Oppgaven inneholder en sammenlikning av aristotelisk og kartesisk (altså tenkningen til Rene' Descartes) tankegods, særlig med henblikk på epistemologi (erkjennelsesfilosofi) og ontologi (virkelighetens struktur).

Her leser jeg Descartes' "Meditasjoner" som et snikangrep på aristotelisk tankegods, særlig med henblikk på hans fysikk, substans-metafysikk og altså også teleologien.

Innhold

Skriveoppdrag:
Innledning
Gjennomgang av de to første meditasjoner
Første meditasjon
Andre meditasjon
Konklusjon
Litteraturliste

Utdrag

Innledning
I denne teksten skal jeg ta for meg og analysere Descartes tekst ”Meditasjoner over filosofiens grunnlag” og gjøre rede for på hvilken måte denne kan sees som et angrep på aristotelisk epistemologi og ontologi. Jeg vil argumentere for at Descartes i sine ”Meditasjoner” blant annet har som sitt prosjekt å gi vitenskapen et nytt epistemologisk fundament, og at han selv viser behovet for et nytt slikt fundament gjennom den inngående skepsis som preger første meditasjon. Og på basis av dette nye epistemiske fundament rekonstruer Descartes en ny verdensoppfatning, på mange måter grunnleggende forskjellig fra datidens rådende syn. Det epistemologiske og ontologiske syn som angripes og erstattes – er det aristotelisk-skolastiske. Det dreier seg om en spenning mellom aristotelisk empiri-basert viten, og en kartesiansk vektlegging av klar og innlysende innsikt (som oppnås ved fornuften). Forskjellen i det epistemologiske synet har igjen betydning for hvilken virkelighetsoppfatning som etableres – ontologien (f. eks med tanke på forskjellen mellom aristotelisk og kartesiansk fysikk). Men dette vil jeg utdype grundigere senere i fremstillingen. Jeg legger teksten opp slik at jeg analyser Descartes' tekst mens jeg fortløpende redegjør for tekstens forhold til aristotelisk tenkning. Avslutningsvis konkluderes det kort ved en begrunnelse og en vurdering av hvordan dette innledende perspektivet kan sies å holde vann.
Gjennomgang av de to første meditasjoner

Første meditasjon
Første meditasjon begynner med å fastsette skriftets ambisjon. Han (”jeget” i teksten) påpeker at han i sin ungdom hadde tatt meget falskt for å være sant og mener derfor at han ”en gang i livet måtte omstyrte fullstendig alt som jeg tidligere hadde festet lit til, og begynne på ny fra grunnen av hvis jeg ville bringe til veie noe fast og varig til vitenskapene” . Han sier her at han ønsker å gjennomføre en undersøkelse der han – dersom det er mulig – finner noe absolutt sikkert. Motivasjonen for dette er at han ønsker å gi vitenskapen et nytt fundament ... Kjøp tilgang for å lese mer

MEDITASJONER OVER FILOSOFIENS GRUNNLAG; EN KRITIKK AV ARITSTOTELISK FILOSOFI?

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 14.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig god tekst! Grundig gjennom gang av Descartes første og andre meditasjon, og meget analytisk og drøftende. Passer som et godt supplement til EXPHIL eksamen.
 • 08.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette er veldig bra! Lærte mye av strukturen og måten oppgaven var bygget opp på.
 • 15.03.2015
  Skrevet av Student på 1. år
  gr8 m8, 8/8 :) Greie notater å ha til exphil-oppgaven.
 • 04.11.2013
  Veldig god hjelp av denne!!