MATTE - Statistikk innlevering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Yrkesfaglig Vg3
 • Matematikk 2P-Y
 • 4
 • 7
 • 1646
 • PDF

MATTE - Statistikk innlevering

Jeg har valgt to spørsmål som lyder slik; I hvilken grad er du avhengig av “Facebook” og Hvor mange timer ser du på tv om dagen?

Oppgave 1 – Facebook avhengighet
Oppgave 2 Tv-titting

Denne undersøkelsen inneholder:
1. Søylediagram
2. Kurve og kakediagram
3. Gjennomsnitt og Typetall
4. Median
5. Spredningsmål
6. Histogram
7. Sentralmål i et klassedelt materiale

Kriterier jeg oppfyller:
Planlegge, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkelser
Beregne kumulativ hyppighet, finne og drøfte sentral mål og spredningsmål
Representere data i tabeller og diagrammer og drøfte hensiktsmessighet.
Gruppere data og beregne sentralmål for et gruppert datamateriale

Psss: En liten skriveleif på "Oppgave 1 - Spredningsmål",Hvor siste tallet i rekken skal være "6"og ikke "1"
OG kvartilbredden skal være "4-1=3" og ikke "4-1=1"

Lærers kommentar:
+ Bra, oversiktlig og kun små skrive feil.
+ forstår og drøfter godt
- Viser ikke hvordan man regner ut på kalkulator.

Elevens forslag til forbedringer:
Vise til hvordan en gjør det på kalkulator
Mangler kanskje en oppsumering? - Mer drøfting

MATTE - Statistikk innlevering

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 05.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 • 13.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  sliter i statestikk, kom godt tilhjelp!
 • 09.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  kjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjkjk
 • 13.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  God informasjon om statistikk i Matte.