Måling av bølgelengde - Youngs forsøk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Fysikk 1
 • 6
 • 4
 • 945
 • PDF

Rapport: Måling av bølgelengde - Youngs forsøk

Hvordan man finner bølgelengden av rødt og grønt lys med hjelp av Youngs forsøket.

Hensikt: Hensikten med forsøket var å finne ut bølgelengden til rødt og grønt lys med hjelp av målinger og trigonometriske regninger. Forsøket gikk ut på å sende laserlys gjennom et optisk gitter og studere de lysmaksima (eller lysmaksimum) som ble prosjektert på målestokken vi satt opp.

Lærers kommentar

Veldig bra! Fortsett sånn

Elevens kommentar

Alt er godt!

Studienetts kommentar

Hold teori (formler mv) og framgangsmåte hver for seg.

Utdrag

Framgangsmåte:
Først satt vi opp den røde laserpennen på et stativ, festet gitteret ca. 5cm foran laserpennen, og etterpå satt vi opp meterstokken et par meter fra gitteret som var også festet på et stativ.
Vi målte lengden mellom det optiske gitteret og meterstokken med målebåndet.
Vi sendte laserlyset gjennom det optiske gitteret og lot laserens posisjon være slik at den nulte ordens maksimum var på et tall hvor det var lett å måle fra. Mer presis, satt vi den på 50cm.
Vi valgte hvilket maksimum vi ville bruke i utregninga, og målte avstanden derfra til vår nulte ordens maksimum. I vår tilfelle var det fra den nulte lysmaksimum til den tredje lysmaksimum.
Etterpå brukte vi resultatene vi målte og litt trigonometrisk regning sammen med formlene θ=〖tan〗^(-1) (Xn/L) og λ=(d∙sin⁡θn)/n for å regne ut bølgelengden til rødt lyset. Original formen eller startfornem til disse formlene er:
tanθ=Xn/L der L er lengden mellom gitter og meterstokket, Xn= ordens lysmaksimum med n som ordenstall, og θ er avbøyningsvinkelen i forhold til rett fram mot skjermen.
Lysmaksimum med gitter som er d∙sinθ=n∙λ der d er gitterkonstanten som er 1/80 mm (overført til meter er den 1/80∙〖10〗^(-3)), θ er avbøyningsvinkelen i forhold til rett fram mot skjermen, n som er ordenstallet, ogλ er bølgelengden.
Det samme gjorde vi med grønt lys laserpenn... Kjøp tilgang for å lese mer

Link til oppgavene:

Oppgavene finner du her.

Måling av bølgelengde - Youngs forsøk

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 09.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  En fin rapport! Denne var til god hjelp.
 • 15.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!