Mønsterbesvarelse i strafferett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Rettslære 1
 • Godkjent
 • 3
 • 913
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Mønsterbesvarelse i strafferett

Oppgaven inneholder en besvarelse om strafferett til rettslære 1.

Problemstilling en i oppgaven er følgende: Kan vold straffes for legemsbeskadigelse med døden til følge etter strl. § 229 tredje straffalternativ.

Utdrag

Problemstillingen er om Vold kan straffes for legemsbeskadigelse med døden til følge etter strl. § 229 tredje straffalternativ.

For at straffansvar skal foreligge må det objektive gjerningsinnhold i et straffebud være overtrådt, tiltalte må etter loven ha utvist tilstrekkelig skyld, det må ikke foreligge straffeutelukkende omstendigheter og tiltalte må ha vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Det foreligger en skade ”paa Legeme” i form av bevisstløshet og indre blødning. I tillegg har skaden hatt ”Døden” til følge. Det objektive gjerningsinnhold i § 229 tredje alternativ er dermed oppfylt.

Vold har anført at den nødvendige skyld for å pålegge straffansvar ikke foreligger.

Det følger av strl. § 40 første ledd at den nødvendige skyld er ”Forsæt”. En naturlig forståelse av begrepet er at gjerningsmannen har regnet det som sikkert eller overveiende sannsynlig at en følge skulle inntreffe. Dekningsprinsippet krever i utgangspunktet at gjerningsmannens skyld dekker alle de objektive momenter i straffebudet.

Etter § 40 annet alternativ skal retten ved selvforskyldt rus ”se bort fra beruselsen ved bedømmelsen av om handlingen var forsettlig”.

Spørsmålet blir da om Vold anså det som sikkert eller overveiende sannsynlig at slag med stol... Kjøp tilgang for å lese mer

Mønsterbesvarelse i strafferett

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 09.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Relativt god mønsterbesvarelse. Savner litt dypere drøfting angående lovhjemmel og skyldkrav, men absolutt en bra oppgave.
 • 02.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Har lenge lurt på hvordan man kan skrive en god oppgave, takk.
 • 14.01.2014
  Det var veldig bra :)