Lokalisering og råvarer Notater kapittel 8

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1139
 • Word2007

Sammendrag: Lokalisering og råvarer Notater kapittel 8

Sammendrag av kapittel 8 i Geografi om lokalisering og råvarer. Oppgaven kommer blant annet inn på lokaliseringsfaktor, rammebetingelser og markedskrefter.

Oppgaven tilhører læreboken Terra nova.

Innhold

Hva er lokalisering?
Lokalisering på globalt nivå
Lokalisering på nasjonalt nivå
Lokalisering på lokalt nivå
Lokaliseringsfaktorer
Rammebetingelser
Materielle
Markedskrefter
Råvarer
Ny teknologi
Markedet
Energi
Arbeidskraft
Ringvirkninger
Tekoindustrien

Utdrag

Hva er lokalisering?
Med lokaliseringen av en virksomhet eller en bedrift mener vi ganske enkelt valget av beliggenhet. For eksempel er treforedlingsindustri ofte lokalisert til elvemunninger, spesialbutikker ligger gjerne i sentrum av større byer, og mye av vår tids klesproduksjon skjer i land der det er billig arbeidskraft (lavkostland). Noe lokalisering er lett, annet vanskelig.

Lokalisering på globalt nivå = Hvilke(t) land en bestemt industri befinner seg i. Vi ser for oss hele verden. Hvorfor er det slik at noen land har mye av en bestemt type virksomhet (bilindustri i USA, Tyskland, Italia, Jap og SK) mens andre har lite.
Hva er grunnen til den ulike lokaliseringen av virksomhetene?
Svaret er ofte sammensatt. Kanskje er særlig kvalifisert arbeidskraft og mye kapital forklaring på lokaliseringen av bilindustri og romfarts- og flyindustri. Ekstra billig arbeidskraft og nye markeder kan være forklaringen når det gjelder lokaliseringen av tekoindustri og monteringsindustri for el. utstyr... Kjøp tilgang for å lese mer

Lokalisering og råvarer Notater kapittel 8

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 19.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg1
  Helt grei. Var ikke det beste jeg hadde sett, men det var absolutt ikke det dårligste :)
 • 12.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Kjempebra! :) En veldig innholdsrik stil, med god informasjon
 • 14.02.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  BRa svar. har hjulpet meg veldig mye til å øve på prøva
 • 24.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Bra informasjon ! Hjalp meg masse til geografiprøve