Helse, livsstil og doping | Faktaoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Treningslære 2
 • 6
 • 17
 • 5520
 • PDF

Helse, livsstil og doping | Faktaoppgave

En faktaoppgave om helse og livsstil, med hovedfokus på doping i idrett. Oppgaven svarer på spørsmålene om helse og doping som kan sees under.

Oppgaveformuleringer:
Kortsvar:
Oppgave 1) Definisjon på helse og ulike helsemodeller
Oppgave 2) Helseproblemer og trening
Oppgave 4)Forklar kort hvordan den livsstilen man fører (f.eks. når det gjelder søvn, matvaner, rusmidler, sosial omgang etc.) kan virke inn på helse og idrettsprestasjoner
Oppgave 5) Hvordan ulik type trening (f.eks. styrke og utholdenhet + bevegelighet) kan virke helsefremmende.

Langsvar:
Oppgave 8) Hvordan virker forskjellige typer doping på helsa og prestasjonsutviklingen

Innhold

Definisjon på helse og ulike helsemodeller
Helseproblemer og trening
- Infeksjoner
- Psykiske lidelser
Livsstilens innflytelse på helse og idrettsprestasjoner
- Rusmidler
- Alkohol
- Søvn
- Matvaner
- Sosial omgang
Hvordan ulike treningstyper kan virke helsefremmende
- Styrketrening
- Utholdenhetstrening
- Bevegelighetstrening
Dopings innvirkning på helse og prestasjonsutvikling
- Definisjon på doping
- Ulike typer doping
Kilder

Utdrag

Det finnes mange forskjellige definisjoner på helse, vi vil nå ta for oss de to vanligste; den medisinske og den vanlige definisjonen til WHO.

Definisjonen til WHO er som følger ” Helse er ikke bare frihet fra sykdom og lyte, men fullstendig legemlig, psykisk og sosial velvære”[1]. Denne definisjonen er laget av WHO, i 1948. Den er veldig omdiskutert fordi den er relativt vanskelig å oppnå . Hvis man skal følge denne definisjonen er det nærmest umulig å oppnå definisjonen på en god helse. Det vil si at mennesker som har en eller annen form for lidelse, men at de selv føler de har en god helse, går under kategorien ”dårlig helse”

En annen definisjon er den medisinske definisjonen. Den lyder som følger ” God helse er fravær av lidelse og sykdom.”[2]. Den tar utelukkende for seg den fysiske helsen. Også her kan man overhode ikke ha noen skavanker hvis man vil havne i kategorien ”god helse”. Denne definisjonen er utskjelt fordi den kun tar det fysiske. For det hjelper lite å ha en perfekt fysisk helse hvis du sliter med det psykiske. Det er minst like viktig.
Som et svar på de kritiserte definisjonene har noen leger prøvd å lage en modell som svar på... Kjøp tilgang for å lese mer

Helse, livsstil og doping | Faktaoppgave

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 05.03.2015
  Veldig hjelpsom som notater til breddeidretts prøve!
 • 03.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Jeg er kjempe fornøyd. Den er verdt hvert eneste poeng :)
 • 10.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fikk 6- med hjelp fra dette
 • 09.03.2014
  Den var braaaaaaaaaaaaaaaaaa