Livsfasene - Psykiske kriser

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsfag
 • 5
 • 4
 • 1130
 • PDF

Artikkel: Livsfasene - Psykiske kriser

Prosjekt oppgave som tar for seg de forskjellige psykiske krisene, samt egne meninger om temaet.

Oppgave 3. Psykiske kriser – kan ramme hvem som helst
Definer begrepet psykiske kriser der du også viser forskjellene mellom livskriser og traumatiske kriser. Bruk eksempel

Ta for deg en alderperiode der det er en økt mulighet for at en livskrise kan utløses. Pek på hvilke forhold som kan ha betydning for om kriser blir løst eller ikke.

Les vedlegget ”Lykkeideal og skam” og drøft tiltak for å kunne mestre psykiske kriser, reise seg og gå videre med livet sitt.

Utdrag

Livet er ikke lett. Det har aldri vært ment å være lett, og uheldig nok så får mange av oss psykiske kriser. En krise betegnes som en avgjørende forandring eller et vendepunkt. De mest gjenkjennelige tegnene for kriser er:

• Man opplever vanskelige problemer som man verken kan flykte fra eller løse med vanlige problemløsende metoder
• Kriser er utløst av ytre forhold der individes tidligere erfaringer og lærte reaksjonsmønster ikke er tilstrekkelig for å mestre den aktuelle situasjonen.
• En krise er preget av uvisshet og mangel på kontroll

To typer kriser – livskriser og traumatiske kriser
En traumatisk krise er kriser som blir utløst av en hendelse. Dette er den største forskjellen mellom traumatiske kriser og livskriser.
Livet handler om å gå gjennom kriser og lære seg å takle disse krisene på best mulig måte. Man sier at livskriser er det som normalt hører til det normale livet. En livskrise kan f. Eks være å få ny jobb, miste jobb, bli syk, kjærlighetsbrudd o.l. Livskriser tar også for seg tap og sorger som kan oppstå for eksempel hvis man mister en som står deg nær. Abraham Maslow, en kjent amerikansk psykolog, og Erik Homburger Erikson, en tysk psykolog, har laget teorier om menneskets rekkefølge av behov og gangen i livet. Maslow's teori tar for seg behov. Dette kan vi se i Maslow's behovspyramide, hvor han forklarer tidsalderens behov. Hvis ikke disse behovene blir oppfylt kan det lede til en livskrise, mener jeg. Erikson's teori tar for seg mer nøyaktig, som for eksempel at ferdighetsfasen er når man er mellom 6-12 år. Livskrisene er noe majoriteten av alle mennesker i samfunn går igjennom. Alt handler om hvordan du velger å takle dem. Ved å takle en krise så lærer du. Man får en automatisk reaksjon neste gang man kommer opp i samme krise, dette kalles å utvikle seg. Utvikle seg for å bli et bedre menneske... Kjøp tilgang for å lese mer

Livsfasene - Psykiske kriser

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 10.05.2011
  Helt grei tekst som forklarer de to typene kriser og nevner også Erikson. Men litt kort skrevet og litt for tynt faglig i forhold til feks fag som sosialkunnskap.
 • 13.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  en ganske grei oppgave men kunne hatt litt mer dypde i den.
 • 09.02.2014
  Supert stoff!!!!!!!!
 • 03.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Verdifullt! *20tegn*