Livet som bonde i middelalderen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie
 • 5
 • 3
 • 1018
 • PDF

Livet som bonde i middelalderen

Oppgave om livet til bonden under middelalderen. Kort også om kvinnene under middelalderen. Tar for seg middelalderen i perioder: tidlig middelalder, høymiddelalder og senmiddelalder.

Hentet fra "Mennesker i tid 1", Cappelens Forlag AS, 2007, ca side 56-121.

Lærers kommentar

"Bra og oversiktlig."

Elevens kommentar

Mange viktige poenger. Men kunne hatt en større refleksjon rundt bondens vilkår og status.

Innhold

LIVET SOM BONDE, MIDDELALDERPROSJEKT
Tidlig middelalder (ca 500 – 1000):
Høymiddelalder (ca 1000-1350):
Senmiddelalder (ca 1350-1500):
Kvinne i middelalderen:
KILDER:

Utdrag

Tidlig middelalder (ca 500 – 1000):
Etter en storhetstid ved Justinian og Konstantinopel på 500-tallet var det nedgangstider og pest på 600-tallet. Befolkningen ble kraftig redusert og flyttet fra byene til mer landlige strøk. De rikeste og mest fruktbare områdene gikk tapt og dette førte til en militarisering. Keiser Herakleios innførte theme-ordningen i ca år 641 og riket ble delt inn i militærdistrikter (themer). Frie bønder erstattet leietroppene, de fikk jord fra staten mot å utføre krigstjeneste. Rundt år 700, mot midten av tidlig middelalder og inn mot høymiddelalderen er føydalismen pregende for livet som bonde. Dette er en samfunnsstruktur i hele Europa. Kongen er lensherre og låner bort jord til vasaller (stattholder, undersått) som gjør krigstjeneste for han som tilbakebetaling. Vasallene kunne igjen utnevne undervassaler, som regel bønder. Ufrie bønder lånte jord mot å utføre pliktarbeid på gården. De fikk beskyttelse av vasallene og hadde også sin egen lille flekk hvor de dyrket egen mat. Båndet mellom konge og bonde var ikke-eksisterende og det var derfor vesentlig at kongen hadde et bra samarbeid med godsherren, som blir et slags mellomledd... Kjøp tilgang for å lese mer

Livet som bonde i middelalderen

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 25.09.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Godt skrevet, hjalp meg mye!