Spåk og litteratur i middelalderen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Historie
 • 6
 • 3
 • 1152
 • PDF

Spåk og litteratur i middelalderen

En historieoppgave om litteraturens og språkets utvikling gjennom Middelalderen, med spesielt fokus på brudd og kontinuitet.

Kompetansemål
· gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
· identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger
· gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen
· presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder
· forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette
· finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger

Utdrag

Litteraturens og Språkets Utvikling i Middelalderen

Middelalderen regnes som en europeisk-historisk epoke, som strekker seg over en 1000-års lang tidsperiode. Starten på middelalderen regnes fra rundt år 500 e. Kr., og årstallet markerer også slutten på antikken. År 1500 e. Kr. regnes da som slutten på middelalderen, hvor rennesansen, også kalt den moderne tid i verdenshistorien, tok over.

Det skjedde store forandringer i hele Europa gjennom middelalderen, og derfor velger vi ofte å dele den opp i tre perioder, som viser skillene bedre. I denne teksten skal jeg gjøre rede for litteraturens og språkets utvikling gjennom alle de tre periodene. Hva er årsakene til brudd og kontinuitet i både nordisk og europeisk språk og litteratur?... Kjøp tilgang for å lese mer

Spåk og litteratur i middelalderen

[20]
Brukernes anmeldelser
 • 29.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var en skuffelse å lese. Det står at oppgaven har fått en sekser, noe jeg trodde skulle stemme med innholdet, men teksten er preget av middelmådig norsk, slurvefeil og en tvilsom formidling av budskap og informasjon. Selv med kilder (hvorav halvparten er fra wikipedia) klarer jeg ikke å stole på det forfatteren skriver. Beklager, men her har enten læreren som har rettet gjort en feil, eller så har vedkommende som har sendt den inn til studienett.no vært uærlig med karakteren.
 • 30.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Dette er en veldig bra oppgave. Den har med veldig mye viktig fakta, og er godt skrevet. Denne fikk jeg virkelig bruk for! Bra at ikke alle kildene var henvisninger til wikipedia.no
 • 07.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra oppgave om norges historie.
 • 15.12.2014
  En veldig godt skrevet oppgave!!