Fakta om hvordan nerver og muskler skaper bevegelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Treningslære 2
 • 6
 • 4
 • 1325
 • PDF

Fakta om hvordan nerver og muskler skaper bevegelse

Faktaoppgave som beskriver hvordan nerver og muskler skaper bevegelse. I tillegg tar oppgaven blant annet for seg nervesystemet, sanseceller og -organer, ryggmarg, muskelfibre og åndedrettssystemet.

Innhold

Innledning
Nervesystemet
- Sentralnervesystemet
- Det perifere nervesystemet
Nervetyper
- Sensoriske
- Motoriske
Signaloverføring mellom nerveceller (synapse)
Sanseceller
Sanseorganer
Signaler fra sanseorganer til hjernen
Ryggmarg
Muskelfibre
Reflekser
Åndedrett
Kilder

Utdrag

For å skape bevegelse er det flere faktorer som spiller inn. Nervesystemet og muskulaturen er sentralt for å kunne skape bevegelse. For å oppfatte signaler har vi sanser. Kort sagt så blir signaler ledet fra sanser i det perifere nervesystemet til sentralnervesystemet som behandler signalene, og derifra blir signalene ledet til det perifere nervesystemet igjen som leder det videre til muskulaturen og kjertlene gjennom nerver. Hvis signalene er sterke nok så skaper muskulaturen bevegelse. I denne oppgaven har jeg valgt å forklare oversiktlig hva som skjer fra et signal blir oppfattet og til det blir skapt bevegelse. Det er også unntak der det ikke trengs signal for å skape bevegelse. Dette er også forklart i oppgaven.

Nervesystemet

Man kan si at nervesystemet består av to hoveddeler: sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet. Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen. Det perifere nervesystemet går ut fra det sentrale nervesystemet, og består av nerver som sender informasjon til og fra ryggmargen og hjernen. Det perifere nervesystemet er delt inn i det somatiske nervesystemet og det autonome nervesystemet. Det somatiske nervesystemet er viljestyrt, mens det autonome nervesystemet er ikke viljestyrt... Kjøp tilgang for å lese mer

Fakta om hvordan nerver og muskler skaper bevegelse

[27]
Brukernes anmeldelser
 • 26.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet, denne oppgaven hjalp meg veldig til forberedelsene av treningslære heldagsprøve!
 • 08.01.2014
  Denne var til stor hjelp da jeg skulle skrive om en lingnende oppgave, bra formulert!
 • 06.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg stort før morgendagens prøve :-)
 • 23.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet, en grundig oversikt!