Landskap og arealbruk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • 6
 • 14
 • 2830
 • PDF

Landskap og arealbruk

Oppgaven inneholder utfyllende svar på spørsmål som omfatter landskap og arealbruk (kap 6 i geografiboka)

Geografi


Innhold

1. Hva menes med betegnelsene naturlandskap og kulturlandskap?
2. Nevn minst tre ulike aktiviteter som har bidratt til å forme kulturlandskapet.
3. Diskuter hvor mye et landskap skal være påvirket av menneskelig aktiviteter før en kan si det er et kulturlandskap.
4. Skriv en liste over landskaper med ulik grad av menneskelig påvirkning, ordnet fra liten grad til høy grad av kulturpåvirkning. Prøv å finne konkrete eksempler på ulike landskaper og navngi steder. Ta med eksempler fra nærmiljøet ditt (der du bor).
5. Forklar hva som er forskjellen på høstingsjordbruk og dyrkingsjordbruk, samt beskriv hvordan landskapet ser (så) ut ved disse ulike jordbrukene.
6. Hva mener vi med villmarkspregede områder? Nevn de viktigste årsakene til at det har blitt mye mindre av slike områder i Norge på 1900– tallet.
7. Beskriv og forklar hva du legger i betegnelsen ”vakkert landskap”.
8. Hvilke verdier kan et landskap ha?
9. Hva menes med ”kvadratur”? Nevn to norske byer med kvadratur i byplanen.
10.
a) Hva er UNESCO?
b) Fortell om det fineste UNESCOs stedet du mener Norge har (ut i fra kartoversikten på nettsiden).
c) Nevn et sted her i Rogaland du mener burde vært på UNESCO listen, og forklar kort hvorfor. Sola, kjerag preikestolen,

Landskap og arealbruk

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 13.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Helt Grei, litt mye rot, men mye relevant fakta.
 • 01.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  det er ikke som en still. men bra!
 • 07.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempeeeee braaaaaaaaaaaaaa
 • 13.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  veldig fin oppgavejjj